Jönköpings län

Fick svårt att andas, måste föras till intensiven efter läkarmissen


Sjukvårdspersonalen borde ha gjort mer tidigare. En patient måste intensivvårdas p g a lunginflammation.

Ärendet handlar om en patient som sökte vård på Värnamo sjukhus med tecken på lunginflammation. Allmäntillståndet försämrades, patienten fick allt svårare att andas och det blev nödvändigt med intensivvård.

”Kompletterande åtgärder borde ha vidtagits i ett tidigare skede av sjukdomsförloppet. Patienten har hämtat sig efterhand”, säger Anders Sjögren, chefsläkare och ansvarig för lex Maria, i ett pressmeddelande.

Inspektionen för vård och omsorg har meddelat beslut efter att anmälan gjorts.

Inspektionen bedömer att Region Jönköpings län fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Ärendet avslutas.

Av: Redaktionen, reda[email protected] Gilla oss på Facebook