Debatt

Fler jobb och bättre välfärd med regeringens politik

Idag presenterade finansminister Anders Borg regeringens ekonomiska vårproposition, som är regeringens bedömning av landets ekonomiska läge och markerar inriktningen för regeringens ekonomiska politik.

Sverige är på väg mot historiskt låg arbetslöshet och har en historisk hög tillväxt, men står också inför stora utmaningar.

Fortsatta reformer för fler i arbete, fler och växande företag samt högre tillväxt har högsta prioritet. Ytterligare ett jobbskatteavdrag och höjd nedre skiktgräns för statlig inkomstskatt kombinerat med sänkt skatt för pensionärer och en sänkt restaurangmoms är några av de områden som regeringen prioriterar.

Enligt regeringens beräkningar kan Sverige mot slutet av mandatperioden ha en arbetslöshet på ungefär fem procent. Arbete är grunden för välfärden och ger människor möjlighet att forma sin egen vardag. Den främsta orsaken till klyftor i samhället är att människor är utan jobb. Vad vi ska göra nu är att den som står långt bort från arbetsmarknaden ska få ett bättre könummer.

Inriktningen på politiken framöver handlar därför framför allt om att ta ansvar för jobben genom att trygga tillväxten. Målet är en politik som ger jobb utan att ekonomin överhettas och som säkrar att tillväxten kommer alla till del. Det finns en tydlig risk att konkurrensen om arbetskraften kommer att göra att de som står längst bort från arbetsmarknaden får ännu svårare att hitta ett jobb. Arbetsgivarna måste lära sig att snabbt få in unga och invandrare på arbetsplatserna och att sluta undervärdera äldre arbetskraft.

För arbetslösa kommer det att bli än viktigare att vara beredd att flytta dit jobben finns och att, om det är nödvändigt, byta yrke till ett där nya jobb växer fram. Att regeringen nu presenterar ett femte jobbskatteavdrag från och med den 1 januari 2012 ska ses i ljuset av detta. Att man får behålla mer av sin lön är en sådan morot till att stämpla in och ut från jobbet varje dag. Jobbskatteavdraget har kraftigt förstärkt drivkrafterna att gå från bidrag till arbete i och med att det blivit mer lönsamt att arbeta. Det femte jobbskatteavdraget kommer att gynna låg- och medelinkomsttagare mest sett till procent av lönen. Prognoser ger vid handen att 80000 och 100000 jobb skapats tack vare jobbavdragen.

Sverige har Europas högsta restaurangmoms, därför skulle en halvering av restaurangmomsen som är regeringens ambition bidra till ökad varaktig sysselsättning, inte minst för unga och personer med utländsk bakgrund. En sådan reform kan komma att leda till 15000 nya jobb.

För att trygga välfärden och de svagas ställning i samhället är det viktigt att tröskalarna för att komma in på arbetsmarknaden hyvlas ner och att fler jobb skapas. Det är uppenbart att regeringens politik fungerar och att allt färre människor befinner sig i arbetslöshet och utanförskap. Regeringen kommer nu att fortsätta detta viktiga arbete för jobben och välfärden.

Om sossarna hade fått bestämma skulle den som sätter sig i bilen och åker till jobbet kommer att få vara med och betala högre skatter både på arbete och för bensin.

HELENA BOUVENG (M)Riksdagsledamot

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook