Debatt

Flexpensionen – så ska samhället räddas

”Höjd pensionsålder kräver flexibilitet. Att vi kommer behöva jobba allt längre upp i åldrarna är ingen nyhet. Vi lever längre och den allmänna pensionen sjunker år för år. För att den ekvationen ska gå ihop måste vi alltså fortsätta jobba. Dels för att välfärden ska fungera och för att du själv ska ha råd att bli gammal”, skriver Anette Eriksson Ordförande Unionen Småland och Inger Rutensköld Regionchef Unionen Småland i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt.

Regeringen har som ambition att innan nästa val få igenom en höjning av lägsta åldern för uttag av allmän pension.
Att höja lägsta åldern för uttag av allmän pension från dagens 61 till kanske 62 eller 63 är i sig ingen lösning på problematiken. För faktum kvartsår. Det flesta kommer i framtiden behöva jobba längre än så. Så den stora frågan blir, hur ska vi orka jobba tills vi är 68 eller 69 år och dessutom kunna njuta av tiden efteråt med hälsan i behåll? Det rasar nämligen en lavin av psykisk ohälsa och jobbrelaterad stress över oss.
Men vad ska vi göra? Det är väl bara gasa på och hoppas på en dräglig tillvaro efter arbetslivets sista dagar? Eller kan vi bättre än så? Ja, tillsammans kan vi ju faktiskt ta ansvar för att det finns ett bättre alternativ.

Har redan lösning
Unionen har redan en lösning på frågan och glädjande nog finns den på de flesta av våra kollektivavtalsområden. Det handlar om flexpension.
Flexpensionen består av två delar. Dels gör arbetsgivarna en kompletterande avsättning till tjänstepensionen. Dels får du en möjlighet att gå ner i tid när du närmar dig pensionsåldern. I avtalsrörelsen 2016 är införandet av flexpension på alla avtalsområden en av Unionens viktigaste frågor. Den ökande livslängden är en stor samhällsutmaning ur ett välfärdsperspektiv. En utmaning vi alla måste ta ansvar för. Med Unionens flexpension kommer en förstärkt valfrihet för individen att själv bestämma hur man vill gå i pension genom att sakta varva ner eller jobba längre och ha mer pengar i påsen när man väl går.
På så vis orkar vi jobba längre, ha råd att bli gamla och inte minst får arbetsgivarna behålla erfaren personal som orkar jobba längre.
I många fall behöver den långa erfarenheten och kunskapen som en äldre medarbetare har överföras till nya, yngre anställda. Flexpension möjliggör en sådan överföring på ett smidigt sätt. Fler kan vara kvar i sin anställning men kommer kanske inte att jobba heltid. Därmed möjliggörs kompetensöverföring till kollegor. Att hålla kvar kunskap och erfarenhet över tid är kostnadseffektivt.
Vi ska må bra på jobbet och vi behöver självklart också må bra efter arbetslivets slut. Både för vår egen skull men också för samhället i stort. Därför tänker Unionen kämpa hårt för flexpension på alla avtalsområden i kommande avtalsrörelse.

Anette Eriksson
Ordförande Unionen Småland
Inger Rutensköld
Regionchef Unionen Småland

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook