Nyheter

Föräldrastöd mot narkotika etableras i Vetlanda

Tio procent av invånarna i höglandskommunerna har en missbrukare i familjen eller i dess närhet. Vad gör en anhörig åt det? Och vad kan den göra? Sen 1968 finns Föräldraföreningen mot narkotika. Nu finns den också i Vetlanda.

Organisationen har fått ett rum i Folkets hus. Kommunen betalar hyran. Under fredagenn besökte föreningens förbundsordförande Gunilla Persson i Linköping den nya lokalen och mötte personal från socialtjänsten och polisen.

Föreningen – med initialerna FMN – vänder sig inte till eller mot missbrukarna, alkohol eller droger. Föreningen är till för föräldrar eller närstående som behöver stöd. I förlängningen kan kunskaper FMN ger den anhörige/a bidra till att få bort vederbörande från drobger.

Gunilla Persson vet hur det är att vara knarkarförälder. Av hennes sju barn har två varit knarkare med allt vad det får för följder med ruinerad ekonomi och fängelsevistelser.

Det började 1983. Hon slet för att få goda råd och hitta nya vägar hemma i Linköping. ”Jag terroriserade socialförvaltningen. Efter två år fick jag kännedom om FMN uppe i Stockholm. Det var så det började.”

Hon utbildade sig till rådgivare. Det är hon fortfarande men också förbundsordförande.

Anhörigstödet är ett försummat kapitel. Varken socialtjänsten eller polisen har sätrskilt mycket att komma med.

FMN syns kanske inte så mycket utåt. Organisationen ska bara finnas där för att ge oroliga, osäkra anförvanter ett stöd. Hur bär man sig åt när och om man börjar misstänka att barnet har gått in i knarksvängen?

Rådgivaren har oftast erfarenhet av egen oro. Rådgivaren vet hur frågor ska ställas och rådgivaren vet hur snabbt och hur hårt man kan gå fram – och vilka villkor som kan ställas. Inte sällan är en tuffare attityd mot missbrukaren en god väg.

Gunilla Persson finns i Linköping. Det är hem till henne folk ringer i sin nöd. Det finns också små kontor – som det i Vetlanda, på ett 50-tal platser runt om i landet. Redan nu har hon regelbundna kontakter med föräldrar från Vetlanda.

FMN har haft svårt att få fäste i9 Jönköpings län – Vetlanda blir första platsen där man etablerar en kontaktgrupp, som om knappt ett år kan bli en avdelning, då engagerade genom en rådgivarut bildning.

Att man kommit så här långt är en följd av samarbetsavtalet mellan kommunen och polisen. Områdespoliserna har fått många frågor från olika föräldrar när det gäller droger och tec ken på droger. Det ledde till att kontakt togs med Gunilla Persson och att socialnämnden ställde jupp med hyreskostnaderna för ett mottagningsrum.

Nu hoppas Gunilla Persson, polisen och socialtjänsten att föräldrar, anhöriga och intresserade att föräldrar som är oroliga för sina barn inte ska tveka att ta kontakt – och genom att utbilda sig hjälpa andra.

FMN i Linköping når man på telefon 0734 44 44 80 eller 013 13 10 98, vilket är Gunilla Perssons hemtelefon. Hon kommer för övrigt att själva att finns på organisationens mottagning i Vetlanda.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook