Debatt

Förbjud dårskapen


”Nio av tio svenskar anser att Sverige ska arbeta för ett globalt förbud mot kärnvapen, detta visar en SIFO-undersökning gjord på uppdrag av Svenska Läkare mot Kärnvapen. En enkät bland riksdagens partier visar att majoriteten av riksdagens partier är missnöjda med Sveriges arbete för kärnvapennedrustning och flera ställer sig även positiva till att Sverige bör arbeta för ett kärnvapenförbud”, säger Andreas Tolf, ordförande i Svenska Läkare mot Kärnvapen, i ett debattinlägg.
[adrotate banner=”27″]
Vi frågar oss varför den nuvarande politiska handlingskraften är så svag när viljan bland svenska folket och i riksdagen är så kraftfull och samstämmig.

Kärnvapen är det enda massförstörelsevapen som ännu inte har förbjudits genom ett globalt avtal. Sverige, som tidigare var ett inflytelserikt land i arbetet för nedrustning, grupperar sig nu okritiskt med kärnvapenländerna och deras allierade. Vi i Svenska Läkare mot Kärnvapen ser resultatet av undersökningarna som ett tydligt bevis på att vi har opinionen med oss i vårt arbete för att stärka Sveriges nedrustningspolitik. Vi vill också ge vårt stöd till ärkebiskop Anders Wejryd, som nyligen i ett öppet brev riktade skarp kritik mot Carl Bildts ointresse av att driva det humanitära perspektivet i nedrustningsarbetet. Utrikesministerns nonchalans är för farlig för att ignoreras och allt fler delar av det svenska samhället reagerar nu öppet.

Den globala kampanjen för kärnvapnens avskaffande (ICAN), som Svenska Läkare mot Kärnvapen deltar i, arbetar för att stödja den växande gruppen av stater som är frustrerade över kärnvapenstaternas ovilja att leva upp till sina förbindelser.

Att inkludera och förhandla med kärnvapenstaterna har man utan större framgång försökt med alltsedan de amerikanska bomberna utplånade de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki. Idag – 69 år efter dessa ofattbara humanitära katastrofer – finns kärnvapen i fler länder än någonsin och kärnvapenstaterna fortsätter att investera ofantliga summor i kärnvapnen, trots att de i internationella avtal förbundit sig att skyndsamt göra sig av med dem.

Det är därför hög tid att de kärnvapenfria länderna nu visar vägen bort från det organiserade dårskap som kärnvapenhotet utgör, mot en värld med verklig säkerhet – utan kärnvapen. Kärnvapen måste förbjudas.

Andreas Tolf, ordförande i Svenska Läkare mot Kärnvapen

[adrotate banner=”23″]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook