Eksjö

Förbjuder vindkraftverk i Skurugata

Länsstyrelsen förbjuder nu tills vidare uppförande av vindkraft verk intill naturreservatet Skurugata. Men ärendet är ännu inte avgjort.

Eksjö kommun gav ett vindkraftsbolag tillstånd att bygga vindkraftverk in till Skurugata. Beslutet överklagades av en stor grupp Hultbor.

Länsstyrelsen har nu dels beslutat att bygglovet tills vidare inte ska gälla och dels att vindkraftsbolagets verksamhet tills vidare förbjuds i väntan på ett slutgiltigt beslut från länsstyrelsen.

Länsstyrelsen konstaterar också att Eksjö kommun inte förelagt vindkraftsbolaget några försiktighetsmått och att det inte utförts någon inventering av fågelförekomst. Det ska finnas flera hotade arter i området, arter som kan komma att lida av vindkraftverken.
[Redaktion]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook