Höglandet Jönköping Jönköpings län

FÖRGIFTAD PÅ SJUKHUSET – Man allvarligt blodskadad

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att lång operationstid kan ha bidragit till att en patient drabbades av sepsis.

Ärendet handlar om en patient som opererades för njursten i maj 2018. Efter operationen drabbades patienten av sepsis, det vill säga en mycket allvarlig infektion som medför att flera av kroppens organ påverkas och fungerar sämre. Infektionen medförde att långvarig vård på sjukhus krävdes.

IVO bedömer att Region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Ärendet avslutas.

”Brister i riktlinjer bidrog till att operationstiden blev för lång, vilket kan ha bidragit till den allvarliga infektionen”, delger chefsläkaren Terje Blomstrand i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook