Nyheter

Försäkringskassan förnekar att man smyger

”Jag är ledsen om någon uppfattar att vi smyger!” sägerförsäkringskassans informationsansvariga Annica Jönsson med anledning av att Sävsjös kommunalråd Stefan Gustafsson var irriterade över neddragningen av servicenivån.

Annica Jonsson konstaterar att Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten köpt en tjänst av Arbetsförmedlingen i Sävsjö vars personal hjälper de båda andra myndigheternas kunder med blanketter och hänvisar dem vidare.

 

”Dessutom har Försäkringskassans egen personal funnits i Sävsjö en dag i veckan för att emot spontana besök”, säger Annica Jönsson. ”Men det är den närvaron som upphör. Inte bara i Sävsjö utan på flera mindre orter i landet. Det är ett nationellt beslut. Men vi fortsätter att ta emot bokade besök!”

 

Annica Jönsson menar att det finns tre servicekontor som har öppet dagligen inom tre mils radie från Sävsjö, nämligen Vetlanda, Nässjö och Eksjö, vilket möjligen kan tyda på att Försäkringskassan inte är särskilt väl orienterad om avstånden på Höglandet – eller att allt inte utgår från centralorten.

 

Man menar hos Försäkringskassan att man har en lokal närvaro, som ser olika ut från ort till ort, beroende på antalet kommuninvånare, närhet till städer, antal besökande historiskt sett, allmänna kommunikationer med mera.

 

Annica Jönsson konstaterar, att Försäkringskassan har regeringens uppdrag att samverka, vilket hon menar att man gör i Sävsjö, men framför allt att man bedriver en kostnadseffektiv samhällsservice.

 

Sävsjö kommunalråd Stefan Gustafsson befinner sig på semester men har fått ta del av Annica Jönssons uppgifter och ger här en replik:

”Det duger inte att bara ordna blanketter!”

 

Bra att Annica Jonsson ger respons på vår skrivelse där vi vädjar till försäkringskassan att ompröva sitt beslut om radikalt nedbantad service i Sävsjö kommun. Våra medborgare är definitivt inte nöjda med att en så viktig statlig trygghetsservice inte är lokalt närvarande. Det duger inte att endast via samarbete med arbetsförmedlingen ordna blanketter och hänvisa vidare till andra orter på Höglandet. Det torde dessutom vara viktigt att Annica tar en närmare titt på kartan eller ännu hellre gör ett besök på Höglandet för att skaffa sig en bättre verklighetsuppfattning om vår geografi. Sträckan Sävsjö-Vetlanda är ungefär tre mil men till övriga orter längre, framförallt är det viktigt att notera att Sävsjö stad ligger i kanten av kommunen. Om en medborgare från södra kommundelen ska åka till försäkringskassan i Eksjö så är det en resa på en timma och tjugo minuter.

Jag är förvånad över att Annica hävdar att detta är ett nationellt beslut att göra dessa neddragningar. Så sent som den 12 maj 2011 beslutade regeringen att ge Försäkringskassan i uppdrag att genomföra ”en djupgående analys om hur myndighetens olika kundgruppers och medborgarnas servicebehov av Försäkringskassans tjänster kan tillgodoses ändamålsenligt och långsiktigt”. I regeringsbeslutet gavs Försäkringskassan även i uppdrag att avvakta med den planerade neddragningen av servicen vid lokala servicekontor och serviceplatser till analysen genomförts.

Vår erfarenhet från tidigare nerdragningar av försäkringskassan i Sävsjö har varit ökade sjukskrivningar och större ohälsa på grund av en allt sämre lokal kännedom. Vi har arbetat mycket för att hantera detta bland annat genom ett gemensamt ”KRY-projekt”. Risken är återigen att när staten abdikerar så är det kommunen och medborgarna som får ta konsekvenserna. Jag vädjar därför till Annica att omgående se till att försäkringskassan tar beslut om att ge Sävsjöborna en anständig lokal service till medborgarna i Sävsjö kommun.STEFAN GUSTAFSSONKommunstyrelsens ordförande i Sävsjö kommun

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook