Debatt

”Försäljningen av Dalbo stinker lång väg”

Till svunna tider återgår min tanke än så gärna. Detta känns säkert igen. Jag kommer osökt att tänka på den lyckliga tid då Lars Elmeke var kommunalråd och Bengt Isaksson kommunchef och då dessa två höll i rodret för Vetlanda kommun på ett sätt som saknar motstycke idag.

Härtill hade vi en näringslivschef, Jan Johansson, som såg till att vår fina landsbygg och vårt näringsliv blomstrade. Allt har successivt blivit sämre i takt med nya politiker och tjänstemän. Man hade kommunens bästa som riktmärke och ite som nu för egen vinning.
Girighet har blivit ett nyckelord och ordet jäv har fallit i glömska. Man är beredd att svika ett förtroende, om man till äventyrs haft något sådant, allt för egen vinning.

Försäljningen av Dalbo äldreboende stinker lång väg. Fastighet och mark ligger i anslutning till Klas Håkanssons restaurang/hotell, och det finns planer på att omvandla Dalbo till boende för bättre bemedlade. Dalbo är värderat till 4,1 miljoner kronor och sålts för 1,2 miljoner kronor till Ramkvilla Företagsutveckling, där Klas Håkansson är vice ordförande och Magnus Färjhage kassör.
Dessa båda herrar var på grund av jäv ej närvarande vid köpet enligt aktuellt protokoll. Att de skulle vara jäviga innebär att de personligen har ett intresse av köpet, det vill säga att detta skulle gynna deras planerade vinstdrivande företag i Ramkvilla.
Här finns vinster att öka på kommunalrådslön och ett ohemult saftigt kommunchefsarvode. Att utnyttja sin ställning ocoh offra ett förtroende är obegripligt.

I Vetlanda Stadshus AB, som bland annat ska bevaka medborgarnas intresse – inte sina egna, sitter Klas Håkansson som vice ordförande och Magnus Färjhage som vd. Witalabostäders moderate ordförande Peter Sjöblad har givetvis som ägare ansvar för försäljning av Dalbo men är inte beredd att föra ärendet till fullmäktige för beslut. Magnus Färjhage har vid förfrågan meddelat att detta inte behösv. Självklart svar från en som har intresse i försäljningen.

Att smyga igenom ett ärende retar oss medborgare än mer.
Heder åt Jan-Erik Josefsson (kd) som inte vill acceptera mygel.
Kommunrevisionens ordförande Ivarsson (kd) torde inte stillatigande finna sig i denna tvivelaktiga ärendehantering. Locka ut Håkansson och Färjhage på scenen! låt dem avslöjas! inte minst Håkanssons sätt att knyta till honom beroende konsulter med flera till kommunens verksamhet för att på så sätt kunna styra utvecklingen i den riktning han själv vill och detta utan protester.

Det som upprör allmänheten är att man tror att vi är renons på tänkande och omdöme, egenskaper som tyvärr måste tillskrivas de nu styrande.
Efter allt som skett synes en regeringsombildning i Vetlanda oundviklig. De styrandes agerande vittnar om djup okunnighet i sina uppdrag eller i värsta fall genuin dumhet. Låt de styrande, när de ställer sina platser till förfogande, själva avgöra orsaken vid sina svek. Men märk: ett förlorat förtroende kan inte återvinnas.

Bertil Nilsson, Landsbro

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

3 Comments

 1. Försäljningen är genomförd med priset 1 215 000 kronor. Drar man från markvärdet får bostadsbolaget ut ca 873 000 kronor för hela byggnadskomplexet med 10 lägenheter, restaurangkök matsal och andra utrymmen som tillhör ett gruppboende.
  Ställ upp er på rad, alla i styrelserna för bostadsbolaget och moderbalaget, ta hjälp av era VD:ar och förklara för oss medborgare hur ni kan se det affärsmannamässigt att från ett skambud göra sådana här affärer.
  Procedurfrågor och skumraksbeteenden bleknar, hur är det möjligt att sälja husen för futtiga 873 000, det är en skandal som jag ser det

 2. Har Vetlandas topp-politiker skapat en ”surrogat-adel” med egna privilegier i vår kommun?
  Vad kan vi då vänta oss av framtiden här i Vetlanda?
  Jag bara undrar.

  Janne Äsander

 3. Fredagen den 10 februari offentliggörs att extramöte om Dalbo har hållits med bolagsstyreslen för Witlabostäder. Ordförande Sjöblad säger att ”Alla korten lades på bordet”.
  Jaså? – Detta kan ses som sen tid när affären blev genomförd den 1 februari.

  Hur är det möjligt att ordföranden PeterG Sjöblad (m) kan återvinna förtroende när han ogenerat uttalade:
  ”Personligen hade jag kunnat skänka bort Dalbo för en krona för att slippa gå med förlust i framtiden”.
  En förtroendevald samhällsbyggare och visionär av denna kaliber, – med sådana värderingar och trolöst prat och agerande mot ägarintressen, kan endast leva kvar på sin stol – med svaga personer som ledamöter i Witalabostäders styrelse och i moderbolagets styresle för Vetlanda Stadshus AB där koncernchefen och kommunchef Magnus Färjhage är VD.
  Retoriken kan lägga skugga över hela vår kommun, som vore vi ett ”U-land”.

Kommentarer avstängda