Ekonomi Höglandet

Försäljningen av fossila drivmedel minskar

Diesel ökar men bensin minskar. Totalt sett har försäljningen av diesel och bensin minskat både under föregående månad och senaste 12-månadersperioden. Det är dock en liten minskning (drygt en procent).

Försäljningen av bensin och E85 sjönk under mars 2017, medan försäljningen av diesel steg. Detta i jämförelse med mars månads försäljning 2016. Allt enligt preliminär statistik från SPBI (branschorganisationen Svenska Petroleum och Biodrivmedelisnstitutet).

Försäljningen av bensin i mars 2017 uppgick till ca 261 500 m3. Det är en nedgång med ca 19 700 m3 eller 7 %. Den ackumulerade försäljningen uppgick till ca 708 200 m3, en nedgång med ca 48 300 m3 eller ca 6 %. I siffrorna ingår biodrivmedlet etanol med ca 5 % inblandning.

Dieselförsäljningen steg i mars 2017 och uppgick till ca 501 900 m3. En ökning med ca 17 000 m3 eller ca 4 %. Den ackumulerade försäljningen uppgick till 1 374 300 m3. Det är en uppgång med ca 23 400 m3 eller ca 2 %. I siffrorna ingår även inblandning av biodrivmedlen HVO och FAME.

Försäljningen av E85 sjönk under mars och uppgick till ca 2 300 m3 vilket är en nedgång med ca 14 % jämfört samma månad föregående år. Dock från låga nivåer. Ackumulerat var försäljningen till och med mars ca 7000 m3, en försäljningsökning med ca 32 %.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook