Nässjö Nyheter

Forserumsbor vill se mer Jönköpingssamarbete

Forserums samhällsförening har lämnat sitt remissvar till Nässjö kommuns nya översiktsplan. Samhällsföreningen tycker att planen bortser från samarbete med Jönköping och föreningen ”påtalar vikten att knyta an till länets tillväxtcentrum”. Samhällsföreningen vill också se att planförslagen blir verklighet. ”Vi vill ha mera verkstad”, skriver man i sitt remissvar.

Forserum är en av orterna som kan gynnas av närheten till Jönköping och snabbare kommunikationer med nya vägsträckningen förbi Tenhult.
Samhällsföreningen pekar också på att vägarna mellan de mindre tätorterna i kommuen måste bli bättre – mellan Forserum och Mlambcäk och mellan Forserum och Solberga-Anneberg. Föreningen kräver också tågstopp i Äng tillbaka.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook