Höglandet Nyheter Småland

FORSKNING: Invandrare är inavlade

Forskare från bland annat Uppsala universitet har för första gången i en storskalig studien av den skandinaviska vargstammen i detalj kartlagt hur arvsmassan hos en hotad djurart påverkas av kraftig inavel.

Den skandinaviska vargstammen grundades av endast några enstaka individer. Det har lett till inavel och hot mot stammens långsiktiga livskraft. Nu har hela arvsmassans sammansättning bestämts hos ett 100-tal vargar med modern DNA-teknik.

– Inaveln är av sådan omfattning att hos en del individer saknar hela kromosomer genetisk variation, säger i ett nyhetsmeddelande Hans Ellegren, professor vid Evolutionsbiologiskt centrum, Uppsala universitet och huvudansvarig för studien.

Överraskande var också att några invandrande vargar visade sig vara delvis inavlade. Det gällde bl a de två invandrade vargar som 2013 transporterades av Naturvårdsverket från Övertorneå till Tiveden. Dessa vargar tycks dessutom ha varit nära släkt, kanske syskon.

– Den genetiskt uppmätta graden av inavel hos enskilda vargar stämmer ganska väl överens med den som flera av författarna tidigare har uppskattat utifrån kartlagda familjebildningar inom vargstammen. Men slumpen gör att enskilda individer kan vara lite mer eller lite mindre inavlade än vad man trott., säger Hans Ellegren.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook