Höglandet

FORSKNING: Så ska skogsbränder undvikas

Skogsbruket har tillsammans med myndigheter och räddningstjänst tagit fram nya riktlinjer som ska minska risken för oönskade skogsbränder till följd av skogsarbete.

– De nya riktlinjerna ger förslag på lämpliga åtgärder för att förebygga bränder samt beskriver vilken utrustning som ska finnas med vid olika typer av maskinarbete. Dessutom beskriver de hur rutinerna för hur samråd bör ske mellan olika berörda aktörer, säger Tomas Johannesson på Skogforsk (det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av staten och skogsnäringen) i ett pressmeddelande.

Vad som kan anses vara lämpliga åtgärder kan variera utifrån rådande förutsättningar. Men riktlinjerna slår fast att hänsyn ska tas till såväl rådande som prognosticerade risk- och väderförhållanden, tillgång till olika bränsletyper, topografi och spridningsrisker.

– Fram till idag har det funnits lika många instruktioner för brandförebyggande åtgärder i skogsbruket som det finns aktörer. De branschgemensamma riktlinjerna underlättar för de entreprenörer som arbetar för fler olika uppdragsgivare. De nya riktlinjerna utgör ett bra underlag för att vi alla ska arbeta åt samma håll, säger Elin Sunesdotter på Skogsentreprenörerna.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook