Nyheter

Försörjningsstödet pressar socialsekreterarna

I en ny underökning som har genomförts av Novus, och presenterats av Akademikerförbundet SSR, hinner inte 83 procent av socialsekreterarna med uppgifterna, arbetsbördan är orimlig.

450 socialsekreterare har tillfrågats, 83 procent av dessa uppger att arbetsbelastningen är så hög att de inte hinner med sina arbetsuppgifter. 63 procent säger att kommunernas beredskap för ett ökat antal ärenden är dålig.

Försörjningsstödet har till exempel ökat med 33 procent i stället för att ha minskat sedan 2008 och ökningen fortsätter. Många kommuner har inga planer på att anställa fler socialsekreterare, trots den tuffa arbetsmiljön.

Till största delen beror denna ökning på arbetslöshet, där 6 av 10 inte kvalificerar sig för att få arbetslöshetsersättning. Främst handlar det då om unga människor, det handla räven om allvarliga försämringar i A-kassan.

Enligt Christin Johansson ordförande i SSR, borde den politiska ambitionen vara att alla arbetslösa omfattades av ett generellt trygghetssystem och inte hänvisades till individuellt behovsprövat bistånd i kommunerna.

Socialtjänstens resurser ska gå till klienter som har behov av socialsekreterarnas kompetens, kunnande, behandlingsinsatser, tid och pengar, anser hon.

”Kanske kan de 32 miljonerna som A-kassan ger i överskott användas för att skapa ett bättre system”, menar hon.

Följden av att trygghetssystemen inte fungerar gör att det blir allt svårare för de sökande, att socialsekreterarnas arbetsbörda blir allt för stor och att rättssäkerheten urholkas.

Följden av detta blir i sin tur att det kommer in allt fler anmälningar att barn far illa och fler ärenden med missbruksproblem överförs från försäkringskassan.

Utredningen visar på en allt tyngre situation för människor som inte har någon förankring på arbetsmarknaden.

”Vi är allvarligt oroade för att utanförskapet på marbetsmarknaden har ökat. Utan försörjning blir vardagen allt svårare för barnen”, säger Christina Johansson.

”Vi kräver att kommunerna nu tar sitt ansvar och anställer fler socialsekreterare för att klara kvalitén så väl som rättssäkerheten”, avslutar hon.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook