Höglandet

Försvaret varnar för Ryssland: Sverige drabbas när kriget bryter ut

Rysk upprustning och risken för hybridkrig innebär stora faror för Sverige som oundvikligen kommer dras in i krigskonflikter som bryter ut i Östersjöområdet, konstaterar Försvarsmaktsledningen i en ny rapport.

− Vi konstaterar att hot och risker fram mot 2025-2035, blir mer mångfacetterade och mer komplicerade att både identifiera och hantera. Därför behövs långsiktiga beslut om förändringar av Försvarsmaktens förmågor för att riskerna ska kunna hanteras efter 2025, säger chefen för Högkvarterets inriktningsavdelning, konteramiral Jonas Haggren i ett nyhetsmeddelande.

Försvarsmakten pekar ut fyra områden som påverkar svenska försvaret:
Ryssland planerar att fortsätta rusta upp 2020. Samtidigt kommer, med nuvarande svenska försvarspolitiska och ekonomiska ambitionsnivå, Försvarsmaktens förmåga att minska.
Den militära operationsmiljön i Östersjöområdet bedöms i perioden 2025-2035 förändras när det gäller ett angrepps syfte, omfattning och karaktär.
Sverige blir oundvikligen påverkat om en väpnad konflikt i Östersjöområdet bryter ut.
Hybridkrigföring riktar sig mot hela samhället samtidigt som samhällets sårbarhet ökar.

Rapporten oroar sig också för ”nationalistiskt och protektionistiskt förhållningssätt hos många europeiska länder”.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook