Debatt

Fotboja mot förföljarna

Våld, hot och trakasserier är oacceptabelt i ett rättssamhälle. Alliansregeringen har arbetat för att öka tryggheten och ge skydd till brottoffer.

Nu tar vi ännu ett steg med förslag på ny lagstiftning som syftar till att förstärka skyddet för de mest brottsutsatta. 

 

Många i Sverige tvingas ta emot kränkande telefonsamtal, skrämmande sms eller mejl med obehagligt innehåll. Det kan också handla om att bilrutan krossas eller rena våldshandlingar. Beteendet har kommit att kallas för stalkning.

 

Ofta handlar det om en kvinna som utsätts av en man som hon tidigare haft en relation till. Att utsättas för stalkning en längre tid leder till psykiskt lidande och påverkar hela livssituationen. Det är därför av stor vikt med ett brottsförebyggande arbete, skydd till utsatta och att förövaren kan stoppas och dömas till ett straff som motsvarar brottets allvar.

 

En åtgärd som polis och åklagare kan använda är besöksförbud. Ett besöksförbud innebär att en person inte får kontakta eller förfölja den person som förbudet avser att skydda. Besöksförbudet har dock inte fått den verkan som avsågs. Besöksförbuden överträds och i många fall anmäls inte en överträdelse till polis.

 

Därför föreslår Alliansregeringen att vissa former av förbud ska vara möjliga att övervaka med en elektronisk fotboja. När den övervakade går in i ett förbudsområde, går ett larm till polisen som därmed kan ingripa.

 

Alliansregeringen föreslår även ett nytt brott, olaga förföljelse. Att förfölja någon genom upprepade brott som misshandel, hot och skadegörelse innebär ofta en särskild kränkning. Allvaret i sådan brottslighet återspeglas inte alltid i dagens straff. Med det nya brottet vill regeringen höja straffnivån. Straffet för olaga förföljelse ska vara fängelse i högst fyra år.

 

Personer utsatta för stalkning kommer med regeringens förslag få ett förbättrat skydd. Polisen ges bättre möjligheter att förhindra ny brottslighet. Vi är också övertygade om att förslagen får en brottsavhållande effekt eftersom upptäcktsrisken ökar.

 

BEATRICE ASK (M)

Justitieminister

 

HEELENA BOUVENG (M)

Riksdagsledamot, Jönköping

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook