Debatt

Frågan om niqab och burka är inte en ickefråga

Frågan om niqab och burka är ingalunda en ickefråga. Dessa plagg symboliserar kvinnoförtryck. Niqab, burka och heltäckande slöja har till uppgift att dölja kvinnor för mäns blickar.

Dessa plagg används runt om i världen för att kontrollera, förminska, förtrycka och beskära kvinnors frihet. Kvinnorna i de länder där dessa plagg påtvingas dem är objekt och betraktas inte som fullvärdiga individer.

 

Att ett fåtal kvinnor här i Sverige kan tänkas bära dessa plagg av fri vilja innebär inte att vi skall avstå ifrån att förbjuda dem. Plaggen är en av de främsta symbolerna för att marginalisera och kränka kvinnor. De är ett uttryck för männens sätt att kuva kvinnorna.

 

Ett accepterande av niqab och burka etc är ett steg tillbaka i utvecklingen för jämställdhet mellan könen. Att koppla rätten att bära dessa plagg till religionsfrihet håller inte. Lika lite som någon hos inte har lagstadgad rätt att förtrycka och kränka andra människor, lika lite skall religioner få göra det. Ett förbud bidrar till att främja jämställdheten mellan  kvinnor och män. 

 

Många av våra invandrare kommer från stater och kulturer där det betraktas som naturligt att kvinnan inte skall betraktas som lika mycket värd som en man. Inte heller skall hon ha samma rättigheter. Detta synsätt har inte lämnat dem bara för att de kommit till Sverige. De ungdomar som i dag växer upp i många av dessa hem får i stor utsträckning dessa värderingar med sig.

 

Det är därför viktigt att samhället Sverige inte på något sätt visar att vi tolererar något annat än jämställdhet och samma rättigheter och respekt för kvinnor som för män. 

 

OLLE LJUNGBECK

Gävle 

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook