Debatt

Frågor till tre kommunalråd i Vetlanda

Varför är det tyst om ett nytt idrottshus i Vetlanda? Om en månad invigs bandyns, ishockeyns och fotbollens anläggningar vid Tjustkulle. Aktuella föreningars behov redovisats och har getts förtur, när politiker prioriterat var satsningar ska ske.

Barn och utbildningsnämndens krav på standard och utförande av en förskola i Bäckseda får karaktären av lyxbygge och lär landa på 10-talet miljoner högre kostnad än för motsvarande antal platser och funktioner som förverkligas i andra kommuners mer balanserade satsningar.

Nya maktblocket S, M och C har som mål att under mandatperioden förverkliga byggandet av ”musik och teaterhus” – hur står det då till med kommunstyrelsens samordningsansvar för vad facknämnderna driver som sina särintressanta och mycket svagt ifrågasatta prioriteringar och satsningar?Politiker i Barn och Utbildning, Kultur och Fritid, samt förvaltare i Tekniska, – jag kan inte se att ni som fackansvariga på tillräckligt synligt sätt argumenterar för och i de politiska kvarnarna sökt genomslag för direkt satsning som leder till förverkligande av ett idrottshus.

Det är väl känt hur idrottslärare inte kan undervisa enligt läroplaner, föreningar går i stå med sina verksamheter, – ja, måste t.o.m. begränsa sina verksamheter på grund av lokalbrist.Debatten redovisar brister i funktioner, tillgängliga tider i så väl Norrgårdshallen som Hövdingen. Tre föreningar har på grund av kommunens senfärdighet undersökt möjligheter att gå loss och bygga själva och därigenom på dagtid hyra ut för skolans behov.

Min uppfattning är att före lyxbyggen och andra redan prioriterade satsningar, borde vi i dag ha haft en ny ändamålsenlig idrottshall.

Jag begär och utmanar det nya maktblockets tre kommunalråd att komma ut offentligt med en uppdaterad bild av läget – när få vi se en idrottshall förverkligad?

Saknas viljan? Pengar har vi, kan konstateras eller … – men hur är det med prioriteringar?

JACK ANDREÉNVetlanda

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook