Debatt

Framåt tillsammans

Sverige reser sig ur krisen – inte utan utmaningar. I tisdagens regeringsförklaring förtydligades hur Alliansen med förstärkt väljarförtroende vill leda Sverige under perioden. Vi ska arbeta för rättvisa och satsningar på jobb, skola och välfärd.

Vi ser en återhämtning i ekonomin men ljusningen kommer inte lika snabbt överallt och för alla. Fortfarande saknar många ett jobb. Därför ska vi förbättra företagsklimatet i Sverige så att fler företag startar, växer och stannar här. Samtidigt utökar vi satsningarna på arbetspraktik, vägledning och matchning för att arbetslösa, och företag som efterfrågar arbetskraft, ska kunna mötas. För unga ligger den halverade arbetsgivaravgiften fast. Dessutom införs lärlingsprovanställningar för unga och en ny tidsbegränsad anställningsform för gymnasieelever på lärlingsprogram.

 

Rättvisa börjar i skolan. För elever med svagt stöd hemifrån är skolan särskilt viktig för att få en bra start i livet. Därför satsar vi på en bättre lärarutbildning, en ny gymnasieskola, en läsa-skriva-räkna-satsning i grundskolan och extra stöd till elever med särskilda behov. För att säkerställa att alla skolor håller hög kvalitet ska Skolinspektionen ges utökade befogenheter, en ny skollag införas och skolans mål förtydligas. Men en bra skola är inget värd om inte alla har råd att gå i den. Många studenter har idag svårt att få ekonomin att gå ihop. Därför höjer vi lånedelen i studiemedlet med 500 kronor per månad, och arbetslösa ungdomar som hoppat av grund- eller gymnasieskolan ges ett högre studiebidrag om de återupptar studierna. Föräldrarnas plånbok ska aldrig avgöra elevens chans att fullfölja sin utbildning.

 

Rättvisa handlar också om fortsatt stark välfärd. Vilken vård och omsorg du får ska inte avgöras av var du bor, ditt ursprung, ålder eller kön. En stark offentligt finansierad välfärd är endast möjlig med fler i arbete och tack vare Alliansens arbetslinje finns utrymme för en permanent höjning av anslagen till vård och omsorg i kommuner och landsting på 5 miljarder kronor, och dessutom ett tillfälligt tillskott på 3 miljarder kronor 2011. Vårdgarantin ska stegvis förstärkas och arbetet med att få bort vårdköerna ska fortsätta. Plånboken ska heller inte avgöra en persons möjligheter till god tandhälsa och därför förstärks tandvårdsreformen med särskilda insatser för dem med störst behov.

 

Vårt land är redan på många sätt ett föregångsland och vi har mycket att vara stola över. Men Sverige saknar inte utmaningar. Också här finns orättvisor: barn som inte når sin potential i skolan, människor som saknar arbete, och människor som inte får rätt vård och omsorg. Vi måste se dessa människor och skapa ett rättvist samhälle som håller ihop. Så tar vi ansvar för Sverige.

 

HELENA BOUVENG

BENGT-ANDERS JOHANSSON  

MAGDALENA ANDERSSON

 

Moderaternas riksdagsledamöter, Jönköpings län

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook