Debatt

Framförhållning och helhetssyn – viktiga planeringsförutsättningar

Utan framförhållning kommer man i tidsnöd och besluten blir därefter. Åter kan man läsa hur barn- och utbildningsnämndens i Vetlanda ordförande konstaterar att det finns ett akut behov av förskoleplatser.

Ett akut behov kan knappast uppstå om man agerar i tid. Antalet barn i olika åldrar är ju statistiskt lätt tillgängligt. I stället för att påtala det akuta behovet borde man ställa sig frågan vad man själv vidtagit för ågärder för att driva fram ett beslut. Gnälla utan att själv agera löser nga problem. Inte heller att skylla på andra. Helhetssyn saknas i i flera frågor. Man har låst in sig i ett snävt sektorstänkande. Ta t ex flyttningen av restaurangutbildningen från Landsbro till Mogärde servicehus, ett beslut som kanske var klokt sett ur skolans verksamhetsperspektiv. Men helhetssyn saknas helt i övrigt.

 

Landsbro blev utan matservering till anställda och samhället i övrigt. Mogärdes anställda i tillredningsköket blev utan arbete när elever i restaurangutbildningen tog över matlagningen. De boende i vårdboendet och hyresgästerna i de omvandlade lägenheterna blev utan mat från utbildningsköket  lördagar, söndagar och lov, då utbildningen inte pågår. Detta ärende är nämndövergripande och inte ett beslut enbart för skolan. Åter saknas helhetssynen!

 

Nu ska man utreda den framtida skolorganisationen, ett ärende av synnerligen nämndövergripande art. Skolan är ju bara en del av ett samhälles verksamhet, men en mycket viktig del. I detta ärende borde ingå fler än skolans representanter för att kunna göra en helhetsbedömning.

 

Här har kommunledningen ett stort ansvar. Man sitter som vanligt med armarna i kors och avvaktar utan att själv agera. Tyvärr saknas en ledning för vår kommunala verksamhet och detta på grund av tre handlingsförlamade kommunalråd. Ska de ta ansvar för den kommunala verksamheten under sina tre återstående mandatår, eller får vi en tid utan såväl framförhållning som helhetssyn?

 

Nog borde de själva göra en analys om sina förutsättningar att leda Vetlanda kommun och fatta ett beslut därefter.

 

BERTIL NILSSON

Landsbro

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook