Ekonomi Höglandet Småland

FRAMTIDEN NU: De slopar fossildiesel på hela anläggningen

I oktober blir skogskoncernen Södras hamn i Mönsterås helt fossilfri. Alla arbetsfordon och kranar i hamnen övergår nu till HVO-diesel – ett helt fossilfritt alternativ till vanlig diesel.

Södras hamn består av fyra kranar och 16 arbetsfordon. Tillsammans hanterar dessa cirka tre miljoner ton gods årligen. Godset lastas för frakt ut i Europa via land och hav och inkluderar bland annat 430 000 ton pappersmassa och 170 000 m³ sågade trävaror. Nu utförs detta enbart med fossilfri HVO-diesel.

– Som företrädare för en grön näring ser vi det som en självklarhet att ta detta steg, säger Niclas Strömqvist, platschef Södras hamn i Mönsterås, i ett pressmeddelande.

Omställningen i hamnen inleddes under våren 2017 och slutfördes i månadsskiftet september till oktober. Steget är ett led i Södras hållbarhetsmål om fossilfri produktion 2020 och fossilfria transporter 2030, ett mål som fastslogs 2016 och likställs med Södras finansiella mål.

– Arbetet har fokuserat på att utreda och säkerställa att HVO-dieseln fungerar med befintlig utrustning i hamnen, säger Jörgen Erlandsson, teknik-, miljö- och kvalitetsansvarig, Södras hamn i Mönsterås.

HVO är ett såväl klimatsmart som ekonomiskt alternativ till fossil diesel framtaget på konstgjord väg. Råvaror till Södras HVO är slakteriavfall och rapsolja.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook