Debatt

Framtidens väg grusas av kärnkraft

Irene Oscarsson (kd), riksdagsledamot, anser att energiförsörjningen är en central fråga. Där är vi överens. Men vilken energiform vi ska satsa på är en fråga, som vi har olika åsikter om.

Vi miljöpartister är tydliga med vad vi tror är framtidens väg – och det är förnyelsebara energikällor.

Kärnkraften blockerar utbyggnaden av förnybar energi. Om man börjar planera för att ersätta de gamla kärnkraftverken med nya, tar man tid, pengar och kapacitet i anspråk – istället för att satsa dessa resurser på att utveckla hållbara, flexibla och förnybara energikällor. Vi kommer att se en hel basindustri växa fram inom förnyelsebar energi om politiska riktlinjen är den rätta, dvs. avveckling av kärnkraft. Framtidens exportmöjlighet är förnyelsebar energiform.

Sverige har idag tio reaktorer som tillsammans i genomsnitt producerar ca 65 TWh el på ett år. Det utgör hälften av vår elektricitet och kan därför låta mycket. Men faktum är att förnybart och energieffektiviseringar tillsammans har stor potential. En utfasning av den svenska kärnkraften är fullt realistisk. Därför har Maria Wetterstrand, språkrör, och Lise Nordin, energipolitisk talesperson , Miljöpartiet de Gröna, nyligen lagt en motion i riksdagen om att avveckla två reaktorer under denna mandatperiod.

Vår tanke är realistisk. Staten gör kontinuerligt väl underbyggda utredningar. Här är ett kort utdrag från Statens offentliga utredningar SOU 2008:25

”Utredningen har, som nyss redovisats, identifierat en effektiviseringspotential om minst 65 TWh primär energianvändning.(vilket motsvarar 40 TWh slutlig energianvändning.) Det är ett stort energibelopp, som bedöms lönsamt att spara genom effektiviseringsåtgärder. Skattningen har gjorts med försiktighet.Det finns ett antal studier och kunskapssammanställningar från senare tid, som indikerar betydligt större lönsamma potentialer för energieffektivisering än de som här redovisats”.”

Miljöpartiets vägval är realistisk. Vi ser möjligheter i modernisering av energiframställning. Därför väljer vi vår väg för framtiden- vilken är Kärnkraft nej tack!

Slutligen noterar vi att energiframställning spelar en central roll i Kristdemokraternas politik. Vi trodde att Kristdemokraterna och Hägglund prioriterar frågor som barnfattigdom, äldrevård och sjukförsäkring högst. Det ”Öppna brev till Hägglund ” beskrev vår besvikelse och förvåning. Vi kan konstatera att Göran Hägglunds frieri till Juholt i kärnkraftsfrågan visar en annan prioriteringsordning

ETELKA HUBER Nässjö

Miljöpartiet de Gröna

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook