Från Anneberg till Malmbäck utan körkort | Höglandsnytt