Debatt Opinion

”Frihet från våld är en av våra viktigaste jämställdhetsfrågor”

”Idag på internationella kvinnodagen, uppmärksammas kvinnors situation över hela världen”, skriver Crita Fornander och Lea Petersson från Kvinnojouren Linnéorna och Tjejjouren Jorun i en insändare på Höglandsnytt Debatt.

[adrotate banner=”6″]

Hemmet som är den plats som ska erbjuda trygghet, blir till ett område där vad som helst kan hända. Vart tionde barn i Sverige tvingas se och höra sin mamma bli slagen och hotad av sin partner. Barnen är oftast inte enbart vittne till våldet – de upplever våldet själva. För att stoppa våldet måste vi arbeta för kvinnors makt och inflytande på alla plan; ekonomiskt, politiskt, över den egna kroppen och sexualiteten. En av tre kvinnor världen över utsätts för fysisk, sexuellt, eller annan typ av våld under sin livstid. Den vanligaste förövaren är en man hon älskar. Löneskillnaden mellan kvinnor och män som grupp är 14,1 %. Räknat på en arbetsdag mellan 08-17 innebär det att kvinnor arbetar gratis efter kl. 15:52. Varje månad tjänar genomsnittskvinnan 4400 kronor mindre än genomsnittsmannen i Sverige.

Om lönegapet ska minska måste vi ändra strukturer i samhället. Idag är lönen i kvinnodominerade yrken lägre än i mansdominerade yrken. Men även på samma jobb har kvinnor lägre lön än män. Det är alltså inte arbetet i sig som avgör utan ditt kön.

Makt att forma samhället och sina egna liv

För att ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, vilket är utgångspunkten för de nationella jämnställdhetsmålen så måste man kunna försörja sig själv och sina eventuella barn. Hög tid för förändring. Heltidsarbete åt de som önskar i en arbetsmiljö som gör att kvinnor orkar arbeta heltid och med lön för hela dagen.

När kvinnors villkor på arbetsmarknaden försämras med ofrivillig deltid, ojämnställda löner, svårare att få a-kasse ersättning och att kunna vara sjukskrivna, bostadsbrist m.m. leder det till att de tvingas stanna kvar i dåliga relationer och det blir svårare för dem att kunna välja bort våldet i sin vardag.  Gör vi en internationell utblick så är ofta våldet kopplat till att inte kunna försörja sig själv och därmed inte kunna välja hur man vill forma sitt eget liv.
Engagera dig 8 mars!

Carita Fornander Kvinnojouren Linneorna
Lea Petersson, Tjejjouren Jorun

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook