"Frihet, rättvisa och demokrati" – Per Ahlmark in memoriam | Höglandsnytt
Höglandet Jönköpings län Krönika Nyheter

”Frihet, rättvisa och demokrati” – Per Ahlmark in memoriam


Partiledare, arbetsmarknadsminister/vice statsminister, inspiratör och författare Per Ahlmark (FP och nu L) blev 79 år. En skarpsynt ideologisk debattör främst för frihet, rättvisa och demokrati samt sällsynt rapp i repliken, även när det gällde det skrivna ordet, skriver regionpolitikern Esse Petersson (l) i ett minnesord.

Min generation inspirerades av Per Ahlmarks vassa och övertygande debattstil som då var ganska ovanlig främst bland de borgerliga partierna.

TV-debatten 1966 om förverkligande av riksdagens enkammarreform (som var Bertil Ohlins idé) kom att gå till historien då Per Ahlmark fullständigt ”mosade” motståndaren kommunminister Svante Lundkvist (s). Sent på kvällen producerades ett flygblad i färg som trycktes i massupplaga med Per (fp) som sparkar in både bollen och Svante (s) i fotbollsmålets nät så att det rycker om det även på papperet. Under natten körde jag och en medhjälpare min bil full av flygblad från Stockholm (FP:s legendariska Huvudbyrå Adolf Fredriks Kyrkogata 12) till Jönköpings län där villiga utdelare väntade, vi var vid andra anhalten Huskvarna Vapen innan morgonskiftet började och nattpersonalen gick hem så att de fick del av det färska FP-bladet och sedan fortsatte vi distributionen runt i hela länet under denna morgon. S-motståndet kollapsade och från första januari 1971 förverkligades riksdagens enkammarreform och två kammarsystemet avskaffades.

Första gången jag träffade Per Ahlmark var på FPU-kongressen på Strandbadens hotell i Falkenberg 1962 när han överlämnade ordförandeskapet till Ola Ullsten som nu avled för någon månad sedan. För folkpartister, både unga och äldre, var Per Ahlmark en stor inspiratör främst under 1960-1970-talen. Pers mycket starka och målmedvetna engagemang för judarna och Israel samt USA och U-hjälpsfrågan gjorde att han också fick ett stort förtroende i de frisinnade leden som inte hade så stort intresse av kulturradikala yttringar som ibland frodades i extremliberalernas krets där han egentligen hade sitt ursprung.

Per Ahlmark var en fast liberal borgerlig politiker som hyllade individualismens frihet och hade inget till övers för socialdemokratisk kollektivism och var en jämbördig debattör med Olof Palme och därför uppskattades han i allmänborgerliga kretsar långt utanför FP.

Per var temperamentsfull, engagerande samt krävande av sin omgivning. Hans partiledartid var framgångsrik, men den blev liksom regeringsengagemanget allt för kort, men Pers personlighet var helt enkelt sådan och han följde sin övertygelse och den var alltid orubblig. Själv blev jag riksdagsledamot för FP under en femårsperiod genom denna händelseutveckling.

Per var författare till ett tjugotal böcker 1964-2011 och sammanfattade sitt liv och politiska budskap i memoarerna ”Gör inga dumheter medan jag är död” Atlantis 2011.

En modern socialliberal ideolog med sällsynt skarp tunga för frihet, rättvisa och demokrati har slutat sin livsvandring och vi Liberaler får med stolthet bära det politiska arvet vidare.

Esse Petersson
Seniorpolitiker/riksdagskandidat (L), socialliberal samhällsdebattör, tidigare riksdags-, landstings/region- och kommunpolitiker (FP).

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook