FRIKÄNDA! Otäckt läkarmisstag efter benbrott | Höglandsnytt
Höglandet Jönköping Jönköpings län

FRIKÄNDA! Otäckt läkarmisstag efter benbrott

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att en patient med gipsat benbrott drabbades av trycksår, vilket inte upptäcktes i tid.

Ärendet handlar om en patient som på grund av benbrott behövde få benet gipsat i väntan på lämplig tidpunkt för operation. Under behandlingen med gips uppkom ett trycksår. Att patienten upplevde smärta antogs komma från benbrottet.

IVO bedömer att Region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Ärendet avslutas.

”Trycksåret som uppkom ledde till ett ökat vårdbehov för patienten”, säger Axel Ros, chefsläkare och ansvarig för lex Maria i landstinget i Jönköpings län, i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook