FRIKÄNDA – Slipper utvisning för människohandel med tiggare | Höglandsnytt
Jönköping Nyheter

FRIKÄNDA – Slipper utvisning för människohandel med tiggare

Örebro tingsrätt dömde de två männen i november 2017 för flera fall av människohandel till fängelse i fyra år och två månader. Göta Hovrätt i Jönköping gör dock en annan bedömning än tingsrätten och frikänner nu de båda åtalade.

Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att de båda männen har vidtagit sådana åtgärder med målsägandena som omfattas av brottet människohandel. De har bl.a. rekryterat och transporterat målsägandena. Även hovrätten anser vidare att det har förekommit exploatering av tiggare här i Sverige.

Människohandel är dock ett komplext brott. För att någon ska kunna dömas måste flera andra förutsättningar vara uppfyllda. Parterna har åberopat omfattande ny bevisning i hovrätten och hovrättens underlag för bedömningen är därför annorlunda än det som tingsrätten hade. Bland annat har flera av målsägandena hörts på nytt och dessutom har tretton nya vittnen åberopats.

Åklagaren har påstått att de två åtalade männen har lurat de nio målsägandena att komma till Sverige. Detta genom att utlova bland annat arbete i byggbranschen, när det i själva verket var tiggeri de skulle ägna sig åt. Mot bakgrund av bland annat den nya bevisningen anser hovrätten dock att det inte är bevisat att målsägandena har vilseletts av de två åtalade männen.

Åklagaren har också hävdat att de två männen utnyttjat målsägandenas utsatta belägenhet i Bulgarien. I denna del anser hovrätten att det endast är bevisat att en av målsägandena befann sig i en sådan utsatt belägenhet som avses i bestämmelsen om människohandel.

För att kunna döma någon för människohandel krävs dock också att den åtalade personen haft som syfte att exploatera målsäganden i en situation som inneburit nödläge för den utsatte. De levnadsförhållanden som gällt för målsägandena i Sverige har visserligen allmänt sett varit dåliga. Villkoren har dock inte varit sådana att de kan beskrivas som ett nödläge i den bemärkelse som lagen förutsätter. Inte heller har målsägandena varit underkastade någon strängare kontroll eller övervakning från de båda åtalade männens sida.

Eftersom de båda männen frikänns ska de inte heller utvisas eller betala skadestånd till målsägandena.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook