Friskola får starta – rätten sa nej till Vetlanda kommun | Höglandsnytt
Nyheter Vetlanda

Friskola får starta – rätten sa nej till Vetlanda kommun

Förvaltningsrätten i Stockholm har avslagit Vetlanda kommuns överklagande. Det innebär att Karl-Oskars utbildning AB får rätt att starta skola i Vetlanda. Tidigare ansökan gällde förskola, grundskola och fritidshem för upp till 450 elever. Kommunförvaltningen har varit orolig för att friskolan skulle skapa sämre förutsättningar för kommunala skolan.

”Fullt utbyggd har de rätt till ett kommunalt bidrag på cirka 40 miljoner kronor. De pengarna måste kompenseras av en lika stor kostnadsminskning inom vår egen organisation”, säger Ingrid Anderson, ställföreträdande skolchef i ett uttalande.
Skolinspektionen godkände Karl-Oskarskolans ansökan i augusti ifjol. Kommunförvaltningen anser i sitt överklagande att ”mindre skolor i kommunens yttre delar måste läggas ner med åtföljande sämre tillgänglighet för eleverna och ökade skolskjutskostnader” som en följd av friskolans etablering.
Skolinspektionen har avfärdat kommunens skäl och anser att friskolan inte för med sig några negativa följder för skolor på mindre orter eftersom den ska förläggas till Vetlanda stad.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook