Vetlanda

Fritt fram att andas i Vetlanda

Resultatet från luftmätningar som kommunens miljö- och byggförvaltning låtit göra i centrala Vetlanda har nu redovisats.

Enligt undersökningen har inga riktvärden för föroreningar överskridits och i stort sett var halterna låga eller måttliga.
”Den enda föroreningen som stack ut lite var bensen som vid vissa tillfällen var förhöjd. Detta har sin troliga orsak i att den varit ogynnsamt väder med mycket trafik med äldre bilar som saknar katalysatorer”, säger Thomas Svensson på miljö- och byggförvaltningen i ett uttalande.
Mätningarna har letat efter stoft, kvävedioxid, svaveldioxid och flyktiga organiska kolväten som alla kan leda till dålig hälsa.
Föroreningarna kommer främst från bilar och vedeldning.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook