Debatt Opinion

Fruktansvärt svek och bedrägeri från riksdagsledamöterna

Till de riksdagsledamöter som röstade ja till Datalagringslagen. (Skrivelsen har sänts till var och en). Ett fruktansvärt svek och bedrägeri från riksdagsledamöternas sida. Om ni nu har läst mina tre artiklar (som jag sänt till var och en om vad demokrati är) inser ni säkert att ni inte är demokrater. Ni står närmare antidemokratiska och auktoritära rörelser som fascism men också dagens diktaturer.
Jag har i anledning av min skrivelse om hur ni röstade rörande datalagringslagen fått några få svar varför man röstade ja. De som svarat har sagt att de måste rösta ja därför att i annat fall kan Sverige få böter på 150 miljoner om året tills lagen godkänts av riksdagen. Då måste jag fråga. Vem har godkänt
sådana regler? Jo jag vet att det är ni. Och detta gör att ni inte kan betraktas ha den begåvning som krävs för att vara riksdagsledamot och företräda folket. Ni har därmed stätt medborgarna inför fullbordat faktum. Det bör betraktas som svek mot era uppdragsgivare – svenska folket.
Jag vill nu ställa några frågor.
1. EU kräver att vi skall ta in djur som är smittade med multiresistenta bakterier men också av andra sjukdomar.
2. Ni har utan att höra folket godkänt Lissabonfördraget som i princip är samma grundlag som finns i diktaturer därför att den omöjliggör flerpartistaten eftersom den fastslår att endast den extremt marknadsliberala ideologin skall gälla.
Den anger med andra ord vilken politik som får bedrivas inom union. Ni har därmed gått från demokrati till diktatur eller enpartistaten. I Lissabonfördraget anges att endast en valuta – Euron – skall finnas i EU. Ni har inte begärt undantag från detta. Samtidigt säger ni att folkomröstningsresultatet skall gälla och om medborgarna i en ny folkomröstning säger nej skall ni följa detta.
Vad gör ni då om EU ålägger Sverige att betala böter om man inte ansluter sig. Sannolikt blir de böterna betydligt högre än för datalagringslagen?
Jag vill nu ha svar på dessa frågor. Jag förutsätter att ni inte vill visa att ni helt annammat en auktoritär ideologi utan att ni för syns skull svarar mig. I EU nämnden sitter ju bl a EU-kramaren Karl Hamilton han borde rimligen kunna svara. Jag ger nu er denna möjlighet. Om ni inte svarar, har ni bara bekräftat att det jag sagt om er är helt sant. Denna artikel kommer att sändas till medierna.
Olle Ljungbeck

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook