Debatt

Fundamentalism stöds, kulturanslag stryps

Oförsvarligt att Sveriges regering och riksdag stöder vidskepelse, fördomar och fundamentalism. Ett antal tidningar redovisade häromdagen vilka miljonbelopp som staten ger till olika religiösa organisationer.

Detta är skamligt när man som nu kraftigt inskränker kulturanslagen. Som t ex indragning av in anslag till musikskolor och överhuvudtaget all verksamhet som allmänt höjer människan och våra ungdomar såväl kulturellt som upplysningsmässigt.

Eftersom man nu i sin dumhet och servilitet skänker medel till de religiösa samfunden borde man åtminstone kräva att de skall vara demokratiska, för kvinnors och mäns lika rättigheter, inte tvinga på barnen sin religion. I stället accepterar regeringen och riksdagen värderingar som inte hör hemma i en upplyst stat. Stödet innebär att man stärker fördomar och vidskepelse i stället för att verka för att stödja förnuftet, vidsyntheten och därmed bana väg för bättre mänsklig samlevnad.

Man kan klart påstå att i valet mellan att använda resurserna till kultur och allmänbildning lägger man resurserna på bakåtsträvande krafter och vidskepelse.

OLLE LJUNGBECKGävle

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook