Fyra krav till kommunerna och äldreminister Larsson | Höglandsnytt
Debatt Opinion

Fyra krav till kommunerna och äldreminister Larsson

Vi älskar våra jobb, men går på knäna, säger Sveriges biståndshandläggare, enligt Akademikerförbundet SSR. En av tre biståndshandläggare inom äldreomsorgen har inte tid och resurser att följa upp beslut om särskilt boende på ett tillfredsställande vis.

Det visar en undersökning från Akademikerförbundet SSR som frågat biståndshandläggare inom äldreomsorgen hur de ser på sin arbetssituation.
– Biståndshandläggarna måste få tid till uppföljning och kvalitetssäkring. Det är en förutsättning för att de ska kunna kontrollera att vårdgivarna sköter sina uppdrag, säger Akademikerförbundet SSR:s ordförande Christin Johansson.
I undersökningen uppger hälften av biståndshandläggarna att det inte finns resurser för uppsökande och förebyggande verksamhet. På frågan om vilka grunder som styr besluten om insatser svarar 20 procent att det i första hand är kommunernas ekonomi. Bara knappt hälften menar att det i första hand är de äldres behov som styr.

Undersökningen visar också att biståndshandläggarnas arbetsbelastning ökat. 68 procent uppger att antalet arbetsuppgifter ökat, 35 procent menar att det ökat mycket. Den ökande arbetsbelastningen har ett högt pris. Sex av tio biståndshandläggare svarar att de drabbats av sömnsvårigheter på grund av arbetet minst någon gång per månad. Var tredje har sömnstörningar minst någon gång i veckan. De dystra siffrorna till trots uppger närmare sex av tio biståndshandläggare att de är ganska eller mycket nöjda med sin arbetssituation.

– Vi älskar våra jobb, men går på knäna! Det är den samlade bild jag får av biståndshandläggarnas svar, säger Christin Johansson som nu kräver att kommunerna och äldreminister Maria Larsson tar sitt ansvar och uppfyller Akademikerförbundet SSR:s krav:

  • Se till att arbetsbelastningen och stressen minskar.
  • Se till så att biståndshandläggarna får tid till uppföljning och kvalitetssäkring.
  • Ta ert ansvar för att biståndshandläggarnas insatser värderas högre. De är nyckeln till en kostnadseffektiv och högkvalitativ äldreomsorg.
  • Satsa på förebyggande och uppsökande verksamhet i äldreomsorgen.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook