Fyra ska leda nya Höglandspolisen | Höglandsnytt
Nyheter

Fyra ska leda nya Höglandspolisen

Polisorganisationen på Höglandet får ett helt nytt utseende från årsskiftet. I veckan som gick blev den nya organisationen för hela länet klar. För Höglandets del handlar det om att fyra nya chefer ska tillsättas.

Det är följden av att länspolismästare Håkan Sandahl drivit igenom en helt ny organ isation. Höglandet, Värnamo och Jönköping blir självständiga enheter.

Totalt ska i länet 23 chefstjänstertillsättas. Vissa fubnktione5r försvinner, andra går upp i en annan funktion.

För Höglandets del innebär det t ex att den tjänst som Åke Linnér besätter som chef för det brottsförebyggande arbetet försvinner. Det gör också Christer Edlund, som chefer för utredningsarbetet.

Från årsskiftet blir det i stället en chef för Polisenhet Höglandet, som tar över chefsskapet för all polisverksamhet.

Han/hon har sedan till sitt förfogande cheferna BF-sektionen (brottsförebyggande), Akutsektionen (Ingripande verksamheten) och utredningssektionen.

Polisenhet Jönköping får samma organisatoriska upplägg medan man i polisenhet Värnamo slår samman akut- och utredningssektionerna.

Även här ska nya chefer tillsättas, alltså fyra i Jönköping och tre i Värnamo.

Över dessa styr chefen för den operativa avdelningen. Hans finns redan på plats men en biträdande chef söks.

Det fjärde benet har namnet länspolisenhet. Den chefstjänsten annonseras nu ut.

Under länskriminalsektionen (ny chef dit sökes) läggs Grova brottsgruppen (chef sökes), ekobrottsgruppen, kriminalteknikgruppen och brottssamordningsgruppen (chef sökes).

Under länspolisenheten läggs länsspaningssektionen (chef sökes), PKC-sektionen, LKC-sektionen, trafiksektionen (chef sökes), hundsektionen, gränspolissektionen (chef sökes).

Han har jobbat hårt med den nya organisationen, Håkan Sandahl. Den 24 november vill han ha alla ansökning på sitt bord – och bara en dryg månad senare ska den nya organisationen vara i drift.

Kortare beslutsvägare, större effektivitet är syftet med förändringen.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook