Höglandet Jönköping Jönköpings län

Gav henne mjölkmedicin – svårt cancersjuk kvinna fick inte kontakt med läkare

Kvinna drabbad fördröjd diagnos av bröstcancer.

En vårdsökande kvinna bedömdes först ha mjölkstockning och fick behandling för det. Vid en uppföljning några veckor senare konstaterades att kvinnan drabbats av bröstcancer. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Avdelningen för Kirurgisk vård, har utrett händelsen och lämnar ärendet för granskning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Anmälan gäller en patient som under en amningsperiod drabbades av upprepade infektioner i bröstet som behandlades på amningsmottagningen. Några månader efter avslutad amning kontaktade hon kvinnokliniken för en knöl i bröstet och hänvisades till sin vårdcentral.

Eftersom hon inte fick kontakt med vårdcentralen kontaktade hon amningsmottagningen och fick tid nästföljande dag. Vid besöket tolkade man besvären som mjölkstockning och satte in medicin för att mjölkproduktionen skulle avstanna.

”Någon undersökning av bröstet gjordes inte av läkaren vid besöket. Vid undersökning tre veckor senare konstaterades en knöl som vid utredning visade sig vara bröstcancer. Förseningen bedöms inte ha påverkat prognosen för behandlingen av bröstcancern”, anser chefsläkare Terje Blomstrand i ett pressmeddelande..

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook