Ge oss rätten att få veta vad brevbäraren kommit med | Höglandsnytt
Debatt

Ge oss rätten att få veta vad brevbäraren kommit med

Att inte själv kunna klara av vardagliga ting som att läsa posten och fylla i blanketter skapar stress bland många synskadade. Idag varierar det mycket mellan kommunerna vilken hjälp man kan få.

Detta trots att Sverige undertecknat FN-konventionen som ger synskadade rätt till service i vardagen för att kunna leva ett aktivt och självständigt liv. Det är på tiden att politikerna tar detta FN-dokument på allvar och utvecklar en kostnadsfri läs- och skrivhjälp för synskadade.

De flesta tar det för självklart. Att snabbt kunna gå igenom sin post och direkt veta vad man behöver svara på – och när det måste göras.  Man kanske kastar en blick i bladet med helgens erbjudanden i mataffären och börjar planera för något extra. Man kontrollerar om den föreslagna tandläkartiden i kallelsen passar och bestämmer sig för att boka en ny. Sedan gläds man åt inbjudan till gårdsfesten och svarar genast ja.

Många synskadade upplever vardagen som tung och stressig. Det visar rapporter från både Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut och Utredningsinstitutet HANDU. Att inte på egen hand klara av de mest vardagliga ting – och dessutom inte veta när och av vem man kan få hjälp – sätter spår i hälsan. Oro, ångest och trötthet är tyvärr vanligt bland synskadade. Idag är många beroende av anhöriga för att klara en rad vardagliga ting, till exempel få posten läst och blanketter ifyllda. Men ärligt talat: vem skulle vilja att mamma läste allt som kom i brevlådan – från räkningarna till breven från den käraste?

Att garanteras kostnadsfri läs- och skrivhjälp skulle underlätta tillvaron mycket för oss synskadade. Utöver postläsning och hjälp med att fylla i blanketter kan det också innebära att boka biljetter och göra andra inköp via internet, något som många gör idag eftersom det ofta blir billigare. Kort sagt: vi behöver stöd för att kunna göra det som väldigt många idag tar för självklart.

Förra året ratificerade Sverige FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Där slås fast vår rätt till självbestämmande och att kunna delta i samhällslivet. Den rättigheten finns sedan tidigare också inskriven i socialtjänstlagen. FN-konventionen är mycket tydlig i att peka ut rätten till service i vardagen som en förutsättning för att vi ska kunna leva självständigt och aktivt. Lektörshjälp, det vill säga hjälp med att läsa, är ett konkret exempel på service i vardagen som anges i konventionen.

I den nya konventionen, som svenska politiker så stolt ställt sig bakom, ser vi synskadade en viktig möjlighet. Sverige har ju åtagit sig att genomföra den! Så nu är det dags att gå från ord till handling. Ge oss verklig möjlighet att få kontroll i vår vardag. Inför kostnadsfri läs- och skrivhjälp för synskadade.

KENNETH JÄGSANDEREksjöVice ordförande SRF Jönköpings län

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook