Debatt

Genmäle till riksdagsledamöterna Jan R Andersson och Magdalena Andersson

Jag inser att riksdagsmännen Magdalena Andersson och Jan R Andersson (M) är fartblinda över sin egen förträfflighet. Sveriges ekonomi är på papperet stark men i verkligheten mycket svag.

Kostnaden för massarbetslösheten är inte beräknad men kostar i varje fall 600 miljarder och är idag ofinansierad.

 

Vi har en arbetslinje i Sverige som förorsakar massarbetslöshet. Vi har inte i historien haft upp i mot 500 000 arbetslösa. Nu är det säsongsrensat 404 000. Nedgången mellan månaderna är marginell

 

Den andra hörnstenen i den moderata arbetslinjen är massfattigdom. Fler och fler blir fattiga. De tyngs av högre skatter än de som har ett jobb. Under orättvisa skatter vi digna, skallar folkets röst. Fler och fler söker sig till det kommunala försörjningsstödet. Tiggarna på gatorna och uteliggarna blir fler.

 

Vad moderaterna gjort är att man fångat upp egoismen hos den tredjedel av folket som är i jobb och inte tänker självständigt. Skattesänkningar är viktigare än jobb. Gammalt moderat ordstäv som säger jag skall ha jobb men du skall icke ha det.

 

Den tredje hörnstenen är en arbetsmarknadspolitik som misslyckats med rehabilitering och bryter ned människor. Sitta på Medborgarskolan (m) och virka grytlappar åt folket, kalla det arbetslivsanpassning, då är man dum. Tyvärr finns inget förmildrande ord för detta.

 

Jag företräder en riktig och genomtänkt arbetslinje som består i en balanserad avtalsrörelse, där löntagarkollektivet får ökade reallöner (riktig tillväxt, inte konstgjord.) Det är grundfundamentet för att bryta den moderata massarbetslösheten. Till en balanserad avtalsrörelse skall fogas ett sänkt skattetryck med kanske 0.25 procent i reala termer per år. Skattesänkningen skall vara lika för alla, några hundralappar per månad, som även fattigpensionärer får del av. Det ger tillväxt.

 

Det tredje steget är att människor skall få riktiga jobb. Ingen åtgärd får lämnas oprövad även om samhället skall köpa jobb i industri och offentlig sektor. När folk kommer i jobb minskar ersättningarna och skattekraften växer. Det är jobblinjen

 

Nästa steg som måste var oeftergivligt är att alla som är sjuka får inte gå tillbaka till jobbet förrän de är friska och medicinskt färdigbehandlade. När de sjuka kommer tillbaka friska, då växer produktiviteten och skattemiljarderna rullar in.

 

Om vi genomför min arbetslinje kan vi se effekten av detta i våra bygder. Myresjöhus säljer fler hus, Spinneribolaget säljer mer gardiner och bröderna Andersson medverkar till att möblera folkhemmet. Välfärden lyser i stugorna och vi bryter de moderata ofärdstiderna.

 

Vi skall bygga Sverige tillsammans och hand i hand. De som är betungade av sjukdomar, arbetslöshet och annat, deras bördor lyfter vi av genom ett Sverige i gemenskap.

 

LARS-HÅKAN HALLDIN (C)

Oberoende Centerpartist

Eksjö

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook