Höglandet Jönköping Jönköpings län

Gick med cancer i tre månader – fick ingen vård p g a omorganisering

Cancerdiagnosen fördröjdes för tre patienter på grund av lång väntetid till tarmundersökning. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan gäller tre patienter som under 2017 remitterades för utredning på sjukhus av misstänkt tarmcancer. För alla tre tog det cirka tre månader till undersökning som visade att de hade cancer.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

”För den enskilde patienten kan man inte säkert säga vilken betydelse detta har för sjukdomens prognos, men för dessa patienter är bedömningen att väntetiden varit för lång. Bakgrunden är bristande kapacitet för tarmundersökning på Länssjukhuset Ryhov när standardiserat vårdförlopp* för utredning av tarmcancer infördes 2016. Åtgärder har vidtagits och nu är det ingen kö till tarmundersökning i det standardiserade vårdförloppet”, förklarar och bedyrar Axel Ros, chefsläkare och ansvarig för lex Maria inom Region Jönköpings län, i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook