Debatt Opinion

Glädjande beslut om kirurgin i länet

Glädjande för både länsmedborgarna och länets tre akutsjukhus framtidsutveckling är att ett fördjupat samarbete blev inriktningsmodellen för länskirurgin som landstingets tjänstemannaledning enats omkring och nu förordar.

Denna inriktning har jag argumenterat för i den politiska debatten om den framtida sjukvårdens verksamhetsplanering och i den nu aktuella organisationen av länskirurgins tre kliniker.

Detta innebär att länets gemensamma medicinska programgrupp i kirurgi måste ges beslutskraft främst i inriktnings- och fördelningsfrågor samt när det gäller kirurgiverksamhetens kompetens, kvalitet och utvecklingsplanering.

Viktigt att den operativa verksamheten kan vara samlad på respektive akutsjukhus som sedan har ett nära och förstärkt samarbete mellan länets/regionens övriga sjukhus och kliniker. Detta främjar respektive sjukhus vårdkompetens och kvalitetskonkurrens samt möjliggör viktig och nödvändig personalrekrytering med rätt kompetens och hög kvalité i kunskaper både när det gäller teori och i praktiskt utövande av vårdarbetet på respektive vårdenhet.

Ursprungliga utredningsförslaget som presenterades i mitten av maj månad 2012 innebar att en gemensam länsklinik i kirurgi skapades med verksamhet på tre platser. Verksamheterna i Eksjö och Värnamo motsatte sig detta och utarbetade själva ett kraftfullt alternativt samarbetsförslag för länets tre kirurgiklinikers framtidsutveckling.

En gemensam länsklinik i kirurgi skulle bryta vårdkedjan på respektive sjukhus och medföra betydande problem med dubbelkommando mellan ledningen av länskliniken och respektive sjukhusledning. Eftersom detta förslag dessutom måste genomföras i strid med personalens önskemål på två av de tre klinikerna så var det knappast ett realistiskt alternativ om man ville åstadkomma en kraftsamling för att utveckla och säkerställa länets framtida kirurgiverksamhet.

Utmärkt att vi fick möjlighet till diskussion om länskirurgins framtida organisation och inriktning innan det slutliga inriktningsförslaget skulle presenteras. På både sjukhusnivå och kliniknivå i Eksjö och Värnamo har man visat handlingskraft och framåtanda genom att gemensamt utarbeta ett konkurrenskraftigt samarbetsalternativ för länskirurgin. Detta har gemensamt lett till att landstingets tjänstemannaledning nu kan presentera ett enigt inriktningsdokument för länskirurgin som kan förväntas få en bred politisk uppslutning i hela Jönköpings län.

Esse Petersson (fp)
Landstings- och regionpolitiker. Värnamo.

 

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

2 Comments

  1. Haha – om man läsar förslaget ordentligt inser man att man vill tillskapa länsövergripande småkliniker istället för en stor klinik. Ingen skillnad egentligen och det kommer att medföra stora problem att rekrytera till de ”små” sjukhusen, alla kommer att utgå från jönköping och de övriga sjukhusen kommer att bli ”filialer”
    Stort grattis till hr Bojestig (Skojestig) som har lyckats att manövrera politikerna dit han vil lha dom och därmed slå sönder bassjukvården i länet

Kommentarer avstängda