Glädje på Höglandet – elpriset kommer fortsätta vara lågt trots Trump och Kina | Höglandsnytt
Ekonomi Höglandet

Glädje på Höglandet – elpriset kommer fortsätta vara lågt trots Trump och Kina

2016 inleddes med de lägsta elpriserna vi har sett i Norden på femton år. Även om de nu har ökat från bottenprisnivå har vi fortfarande lågpris, visar en genomgång från elbolaget Los Energy.

25,6 öre per kilowattimme landade det genomsnittliga grossistpriset (exkl. moms) på i Norden 2016. Elpriset ökade därmed 6 öre från året före som var det billigaste året sedan 2000. Orsaken? Kort sagt: Lite nederbörd och fördubblat kolpris till följd av kinesisk kolpolitik. Andra faktorer: Brexit och Rysslands avtal med OPEC om att frysa oljeproduktionen på dagens nivå.

Januari: Elpriset följer vädret
Vi gick in i 2016 med den högsta fyllnadsgraden i nordiska vattenmagasin på 30 år, något som dämpade prisökningen under en mycket bister januarimånad i motsats till marknaderna på kontinenten.

Februari: Överraskning från Ryssland
Ryssland slöt avtal med OPEC om att frysa oljeproduktionen på dagens nivå. Detta samarbete är inte bara banbrytande nytt på energimarknaderna, det påverkar även nordiska elpriser som präglas av svängningar i de globala energipriserna. I februari bidrog också blidväder och mycket vindkraft till ett kraftigt prisfall.

Mars: Elpriset höll sig på rekordlåga nivåer
Priset på el i Stockholm var i mars 45 procent lägre än genomsnittet för mars månad under de senaste tio åren. Vi måste gå tillbaka ända till 2002 för att hitta ett lägre pris i mars. Och hade det inte varit för den svaga kronkursen skulle priset i år ha varit ännu lägre.

April: Sen snösmältning ger högre pris
Köldknäppen i slutet av april försenade snösmältningen och medförde en ökning av elpriset. Men denna ökning till trots var elpriset ändå 42 procent lägre än det genomsnittliga aprilpriset under de senaste tio åren i Sverige. Inte sedan 2002 har vi sett lägre elpriser i april.

Maj: Elpriset följer oljepriset uppåt
Med 21,9 öre/kWh blev det slut på bottenprisrekorden, trots vårfloder som ofta sänker priset: Istället drev oljemarknaden upp elpriset – som ännu ett exempel på hur oljeproduktionen i Mellanöstern, Venezuela och Afrika fortplantar sig i våra energipriser.

Juni: Sommarsol och Brexit skakar om elpriset
Det vackra vädret i maj och juni innebär lite nederbörd och reducerad elproduktion, men ändå slutade även junipriset på en nivå som var under genomsnittet jämfört med de tio senaste åren. Denna månad skakade även chockvågorna efter Brexit-folkomröstningen om både börsen och råvarumarknaden, något som i sin tur påverkar våra elpriser.

Juli: Priset planar ut med råvarumarknaderna
Efter flera månader med stadigt dyrare el, planar priset ut i juli. Priset på el steg kontinuerligt sedan oljepriset nått bottennivån i februari, men uppgången stannade av i juli, parallellt med att prisuppgången på råvarumarknaderna också stannade av.

Augusti: Kabelbrott gav högare elpris
Ett fel på sjökablarna i Oslofjorden bidrog till högre elpriser i augusti. Felet ströp elexporten från Norge och minskade tillgången på el i Sverige. Kombinerat med mindre nederbörd än normalt i juli, resulterade detta i lägre fyllnadsgrader och därmed högre elpriser i Sverige.

September: Hård konkurrens på gasmarknaden sänker elpriset
Elpriset är normalt högre i september än under sommarmånaderna, inte minst efter nederbördsfattiga somrar. Men råvarumarknaderna – speciellt den hårdare konkurrensen på gasmarknaden – bidrog ändå till prisfall på el i september.

Oktober: Dyrare kol gav dyrare el
Rörelser på den internationella råvarumarknaden påverkade det inhemska elpriset. I oktober var det prisuppgång på kol som ledde till en kraftig höjning av det norska spotpriset på el – 25 procents uppgång från september, till 35 öre/kWh .

November: Största prisuppgången på fem år
Trumps valseger gav inga omedelbara utslag på elmarknaden. Men tidigt i november dammsög kineserna det internasjonale kolmarknaden. Detta gjorde att kolpriserna gick rakt uppåt, vilket i sin tur gav oss den största prisuppgången på el sedan 2011.

December: Vinterstorm gav vindkraftrekord
Stormen ”Urd” gav svenskarna nya vindkraftrekord i julklapp, medan danska konsumenter fick betalt för att förbruka el. Negativa priser är ovanliga, men kom efter rekordstor vindkraftsproduktion och låg förbrukning inom industrin.

2017: Fortsatt lågt elpris
Marknadsaktörerna förväntar sig att 2017 ska ge samma elpriser som 2016. Man förväntar sig ökad elproduktion i Norden och Nordeuropa, samtidigt som förbrukningen inte förväntas stiga mycket. I vilket fall som helst kommer prisutvecklingen att vara beroende av utbudet och efterfrågan på elmarknaden.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook