Eksjö

Glädjebudget i Eksjö kommun


[adrotate banner=”27″]
Eksjö kommuns politiska ledning har lagt en glädjebudget fylld av satsningar på ca 20 miljoner kronor. Anledningen är ökade skatteintäkter och det nya kostnadsutjämningssystemet.

Eksjö kommun gynnas av nya utjämningssystemet mellan landets kommuner. Samtidigt har folkmängden ökat och därmed också skatteintäkterna.
Därmed har budgetutrymmet ökat med 20 miljoner jämfört med tidigare planering. Det blir därför satsningar inom äldreomsorgen, integration och skolan men också på evenemang.
De extra pengarna räcker dock inte till allt som önskas av kommunen.
”Vi är den enda kommunen som tar höjd för god ekonomisk hushållning”, säger vice kommunalrådet Tomas Erazim (m).
”Vi lägger en realistisk budget, vi utgår bara från det vi har nu oberoende av regering”, säger kommunalrådet Annelie Hägg (c). Det kan nämligen komma ytterligare statsbidrag till bl a skolan på några miljoner.

Budgeten innebär tre miljoner extra på fler timmar inom hemtjänsten.
Två miljoner satsas på integration, en halv miljon på en s k utvecklingspott för evenemang.
Kostnaderna för socialbidrag väntas minska med 600 000 kr nästa år.
Det blir också ett kansli gemensamt för alla föreningar i kommunen där föreningarna får hjälp med administration. Bidragen till föreningarna höjs också.
Det inrättas också en ny chefspost, en internservicechef som ska ta hand om kommunala byggnader, den posten har tidigare varit bortsparad.

Det kan också komma ytterligare sju miljoner i s k AFA-pengar men de finns inte med i budgeten.
”Vi tycker vi har tagit ansvar, vi har använt medel vi vet vi har och inte utgått från någons vallöften”, säger Erazim och Hägg.
Någon skattesänkning kommer dock inte på fråga.
[Redaktion]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook