Debatt

GMO-en exprimentverkstad med människan som försökskanin

Jag vill påstå att det pågår en exprimentverkstad i genmodifierad DNA-teknik med människan som försökskanin. Faktum kvarstår att även om det inte används GMO inom svenskt lantbruk i någon större omfattning så kan vi konsumeter inte värja oss.

En stor del av produkter vi importerar är genmodifierade. Du och jag är försöksdjur i ett världsomspännande laboratorium. Penningtörstande multinationella biokemiföretag utvecklar resistenta och sterila DNA-profiler för deras vinnings skull, men vad händer med alla oss och våra gener?

Forskare håller på att införa genetiskt material till organismer för att ändra, skapa och påverka förändringar i levande växter och djur. Dessa radikala förändringar forskare utvecklar skapar specifika, önskvärda egenskaper som kanske aldrig skulle utvecklas naturligt, och är i mitt tycke är mycket farliga.

Kollektivt kallas det rekombinant DNA-teknik, dvs. DNA-molekyler framställd på konstgjord väg. Denna praxis förändrar kärnan i arvsmassan av organismer. Denna genetiska manipulation ger forskarna möjlighet att skapa något drag som de önskar, eller förhindra naturliga egenskaper som de inte vill ha. En onaturlig genetisk manipulation som kan påverka dig på flera sätt. Det är oftast inte klart vilka livsmedel som har manipulerats genetiskt . Vi vet inte de långsiktiga hälsoeffekterna av dessa genetiskt modifierade livsmedel eftersom det inte finns en övergripande forskning att tillgå. Inledande forskning har visat att kortvariga reaktioner kan vara allvarliga.

Odlade genmodifierade livsmedel – allt från bakterier (E. coli) och svamp, frukt och grönsaker till djur, blir mer och mer vanligt i vårt samhälle. På den amerikanska marknaden visar statistik att upp till 70% av förädlade livsmedel är genmodifierade. Genetiskt modifierade livsmedel grödor som odlas runt om i världen är tex. : majs, sojabönor, sockerrör, potatis, paprika, tomater, bananer, ananas ,jordgubbar, zucchini, och kakaobönor. Och varje vecka skapas fler i en alarmerande takt! Listan av GMO-produkter på marknaden idag är lång och växer.

De långsiktiga riskerna med genetiskt modifierade livsmedel är osäkra, men vi har redan sett stora kortsiktiga reaktioner . Discovery Channel presenterade ett program om hälsotillskott som innehåller L-trypofan där många personer blivit allvarligt sjuka. Konsekvensen blev att preparatet togs bort från marknaden.

År 1996 gjordes tester efter att personer insjuknat. Testerna visade att det fanns en allvarlig fara med gener skarvade från paranötter och sojabönor. Det fanns allvarliga risker för en allergisk reaktion med anafylaktisk chock.

Genetiskt modifierade livsmedel påverkar människans fysiologi. En studie av människor i Filippinerna rapporterade att deras kroppar utvecklat antikroppar mot Bt-toxin. Dessa personer som reagerat på GMO-majs i Filippinerna har också utvecklat en resistens mot antibiotika ampicillin. Antibiotikaresistens är något som forskarna inte hade förutsett.

Exempel på förädlade livsmedel som gjorts med genetiskt modifierade organismer är; popcorn, rapsolja, sojasås, konserverade soppor, välling, sötningsmedel Aspartam, flingor typ Cornflakes.

Den biokemiska industrin satsar starkt på två grödor, majs och soja. Efterfrågan av dessa två grödor är enorm på världsmarknaden inom såväl processade livsmedel som biobränsleindustrin. Företag som kontrollerar avkastningen på dessa grödor skulle även kontrollera en stor del av industriella livsmedels- och biobränsle marknaderna. Det skulle innebära betydande vinst om de hade möjlighet att ta patent på dessa grödor och tekniskt äga dem.

Det livsmedel som innehåller 0.9% eller mindre av GMO behöver enligt EU-reglerna inte märkas. Det finns ingen stark påtryckargrupp i Sverige som kan övertyga och tyvärr är inte opinionen väckt. Kunskapen kring GMO är liten och effekterna är ännu inte överskådliga. Rapporter visar att en stor forskarkår är tveksamma till att DNA-teknologin används eftersom det ännu inte finns statistiskt säkerlagda forskningsrapporter av effekterna på djur, natur och människa. Lobbyisterna däremot, stora kapitalstarka biokemiföretag, inom GMO är starka och påverkar de beslutande organen runt om i världen.

Var står vår jordbruksminister Eskil Erlandsson i frågan? Hur ser äldre-och folkhälsoministern Maria Larsson på denna farsot som GMO kan visa sig att vara? Hur ser miljöminister Andreas Carlgren på framtida hot mot miljön som genmodifierade organismer kan utgöra? Vad säger justitieminister Beatrice Ask om ansvarsfrågan den dagen något händer? Att förändra ett DNA i en mänsklig organism borde vara straffbart! Varför är GMO tillåtet?

ETELKA HUBER

Miljöpartiet de Gröna i Nässjö

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook