Höglandet Jönköpings län

Gör de vad de kan för att undvika hotet mot mänskligheten på Höglandet?

Antibiotikaförsäljningeni Jönköpings län minskade under 2015 enligt Folkhälsomyndighetens årsstatistik. Minskningen ses som en viktig trend för att bromsa utvecklingen av resistenta bakterier som kan utgöra ett hot mot mänskligheten.

I Jönköpings län minskade försäljningen med 1,3 procent. Totalt skrevs det ut 295 recept/ 1000 invånare i länet, vilket är den lägsta nivån hittills.

Den uppgång som sågs i länet under första månaderna 2015 för antibiotika som ofta används mot luftvägsinfektioner, bröts i april.
”Det är angeläget att arbetet för ansvarsfull förskrivning fortsätter och att antibiotika bara används när det är nödvändigt. På så vis kan utvecklingen mot fler resistenta bakterier bromsas”, säger Andreas Lägermo, koordinator för Strama ( nationella nätverket för rationell antibiotikabehandling och mot ökad antibiotikaresistens), i Region Jönköpings län, i ett uttalande.

Vårdcentralerna står för den största delen av den minskade förskrivningen, medan sjukhusen snarare skrev ut mer antibiotika på recept under 2015, enligt uppgifter från Regionen.
Trots minskningen förekommer fortfarande onödig antibiotikaförskrivning på både sjukhus och vårdcentraler, bland annat till patienter med:
bakterier i urinen utan övriga sjukdomssymtom
okomplicerade luftvägsinfektioner som förkylning, luftrörskatarr med mera
svårläkta sår där man inte gör en korrekt distinktion mellan bakteriell kolonisering och klinisk infektion

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook