Debatt

”Gör vi det, släcker vi ner en by någonstans i Sverige”


”Vi vill därför uppmana alla politiker att titta vad som kan göras lokalt, i den egna kommunen, för att skapa ett bättre företagsklimat. För Sverige behöver fler jobb och fler som försörjer sig som företagare”, skriver lokala företrädare för LRF, Svenskt Näringsliv och Företagarna i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt.

När tänkte du senast på hur många företag det finns i Sverige? Det handlar om hundratusentals, nästan en hel miljon. Många är små, andra är verksamma över hela världen. Om du tittar upp från den här texten, hur många ser du då? Tänk efter, de är säkert fler än du tror. Även om du sitter hemma vid köksbordet så ser du fullt av produkter som är levererade av företag. Utan driftiga entreprenörer skulle det inte finnas något bord överhuvudtaget.

Det är tack vare alla dessa företag och företagare som det finns jobb, och pengar i kommuner och landsting att bedriva skola, vård och omsorg. Vi som skriver detta är tre organisationer som samlar mängder av företag och företagare i olika branscher och över hela landet. Med vår inblick i företagandets villkor vet vi att det skulle gå att göra så mycket mer än i dag för att förbättra det svenska företagsklimatet.

Vi vill därför uppmana alla politiker att titta vad som kan göras lokalt, i den egna kommunen, för att skapa ett bättre företagsklimat. För Sverige behöver fler jobb och fler som försörjer sig som företagare. Fler måste gå från att vara bidragstagare till att bli skattebetalare. De kommande åren behöver vi också skapa många nya jobb för att möta den utmaning som flyktinginvandringen innebär.

Allt kan inte göras lokalt. Krångliga spelregler, otympliga regelverk, gamla lagar, stora avgifter och bökiga kontrollsystem drabbar alla oavsett i vilken kommun man bor. De måste bli moderna, rimliga och vettiga. Att elektricitet, telefon, bredband liksom vägar, tåg och annan service fungerar måste vara en självklarhet. Alltför många företagare kämpar med att få tillgång till grundläggande infrastruktur.

Det finns en miljon själ att gilla företagande. Vi får inte göra det svårare för en individs dröm att förverkliga, göra nytta, tjäna sitt uppehälle och ingå i ett sammanhang. Gör vi det släcker vi ner en by någonstans i Sverige. Vi ska tända, inte släcka. Vi ska göra det enklare, inte svårare att vara företagare i Sverige.

Anna Werbitsch Arnell, LRF

Anna Gillek, Svenskt Näringsliv

Frida Boklund, Företagarna

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook