Eksjö

GRANSKNING: Eksjö tingsrätt är bästResultaten i Riksrevisionens senaste granskning tyder på att flera av landets tingsrätter kan bli betydligt effektivare. Däremot inte Eksjö tingsrätt som är så effektiv den kan vara.


Granskningen tyder också på att produktiviteten vid tingsrätterna överlag sjunkit de senaste åren.
Riksrevisionens granskning är den första studien av svenska domstolars effektivitet och produktivitet som gjorts systematiskt utifrån data från samtliga tingsrätter.

Granskningen bygger på omfattande jämförelser mellan de svenska tingsrätterna och tyder på att det – trots ett antal omorganisationer och förändrade arbetssätt de senaste åren – finns kvarvarande effektivitetsproblem hos flera svenska tingsrätter.

– Vi tolkar resultaten som att det finns tingsrätter som har potential att bli betydligt effektivare, säger riksrevisor Stefan Lundgren i ett pressmeddelande.

Resultaten visar dock inte om det är tingsrätternas arbetssätt som kan förbättras eller om den uppmätta ineffektiviteten beror på faktorer som ligger utanför den enskilda domstolens kontroll.

– Vår rekommendation är att Domstolsverket kartlägger de faktorer som kan tänkas påverka effektiviteten vid tingsrätterna. Det är möjligt att det till exempel finns kvarvarande organisatoriska problem hos vissa tingsrätter, säger projektledare Jonas Månsson.

Enligt granskningen har tingsrätternas produktivitet sjunkit de senaste åren. Riksrevisionen rekommenderar därför Domstolsverket att även kartlägga de faktorer som påverkar möjligheterna till produktivitetsökningar.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook