Höglandet Jönköping Jönköpings län

Granskning: sjukhusledningen bryter mot lagen

Ledningen för sjukvården inom region Jönköpings län bryter mot lagen och måste sluta göra det, anser företrädare för Datainspektionen.

Det handlar om att Region Jönköping ger vårdpersonal i kommunerna åtkomst till läkemedelslistan i regionens huvudjournalsystem.

Enligt Datainspektionen bryter därmed cheferna inom regionen mot lagen genom att låta kommunal personal inom hemsjukvården se uppgifter om patienter i andra kommuner.

”I läkemedelslistan finns känsliga uppgifter om vilka läkemedel som länets invånare använder. Region Jönköpings län har inget rättsligt stöd för att ge kommunerna i Jönköpings län direktåtkomst till uppgifterna och bryter därmed mot lagen”, säger Datainspektionens jurist Maria Bergdahl i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook