Debatt

Grisbönderna förtjänar mer respekt

Att vara grisbonde förtjänar större respekt än vad som ges. Den som arbetar med livsmedelsproduktion och med levande varelser har inte vilket jobb som helst. Utan livsmedelsproduktionen skulle samhället snabbt kollapsa.

På grund av förutsättningarna till lönsamhet är Sveriges produktion av livsmedel låg. Vi importerar därför en stor del av vår mat från andra länder och är beroende av att dessa kan producera överskott.

Att arbeta med levande varelser förpliktigar också till att följa en av världens strängaste djurskyddslagar. Så vill vi ha det. Människan ska ta väl hand om de djur hon har i sin vård och sörja för att de får leva ett så naturligt liv som möjligt. Så långt det är möjligt skall djuren slippa att utsättas för stress, smärta, lidande och skador. Djurens hälsa ska främjas och hänsyn tas till djurens fysiologiska och beteendemässiga behov. Våra höga ambitioner flankeras också av uppföljning med rättsliga konsekvenser för den som inte sköter sitt uppdrag som djurskötare.

För att nå den nivå på djurhållningen som vi alla önskar gör djurhållarna stora investeringar i lokaler och förhållanden. Utgifterna stiger och lönsamheten minskar. Som konsumenter bör vi ta hänsyn till dessa förhållanden när vi väljer kött i matvarubutiken.

Under november 2009 fick hela landet ta del av bilder som tagits av personer från Djurrättsalliansen som brutit sig in i djurstallar under natten. Aktivisterna hade tagit bilder tidigare under året men väntat till säsongen då julskinkan börjar säljas för största möjliga effekt. Bilderna visade grishållning under oacceptabla förhållanden. Media rapporterade intensivt och fick många att ifrågasätta grishållningen i Sverige. Senare har det visat sig att av 92 anmälda har samtliga friats. Bilderna har visat sig otillräckliga som bevismaterial, varit hopblandade och oförenliga med de vittnesmål som getts i de fall aktivisterna velat vittna.

De som fått sin verksamhet uthängd har mått mycket dåligt och känt av konsekvenser ekonomiskt och psykiskt. Det mediadrev som på förhand fann bönderna skyldiga har bara i korta telegram aviserat frigivanden.

Hela historien borde mana till besinning och leda till att fler ställer kritiska frågor även till Djurrättsalliansen och ifrågasätter deras metoder. Den upprättelse och respekt som hårt arbetande grisbönder förtjänar – behöver lyftas fram tydligare Bästa sätt vi kan göra det på är att köpa svenskt kött till grillen i sommar!

IRENE OSKARSSON (KD)riksdagsledamot

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook