Nyheter

GRUPPVÅLDTÄKT – Man döms för hets mot folkgrupp

En 66-årig man lade ut en kommentar på Facebook-sidan Politikfakta med innebörd att nyanlända från vissa länder begår gruppvåldtäkter. Tingsrätten i Eskilstuna anser detta vara hets mot folkgrupp. Mannen frias dock för en annan kommentar på samma Facebook-sida.

Mannens syfte med kommentarerna var att skapa debatt. Tingsrätten prövar de åtalade kommentarerna mot rätten till yttrandefrihet som finns inskriven i regeringformen och i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Vid en avvägning däremellan anser tingsrätten att en kommentar om att nyanlända begår gruppvåldtäkter utgör straffbar hets mot folkgrupp. En annan kommentar om att man aldrig kan lita på en muslim eller en arab anser tingsrätten visserligen vara nedsättande mot muslimer och araber men är enligt tingsrätten av en sådan karaktär att den hellre bör bemötas och tillrättaläggas i en fri debatt än att mötas med straffrättsliga åtgärder. Åtalet ogillas i den delen. Påföljden bestäms till villkorlig dom och böter.

”Yttrandefriheten är fundamental i vårt samhälle och mycket viktig att värna. Men den har också en gräns och här har den gränsen passerats,” säger, i ett pressmeddelande, lagmannen Per Lennerbrant som var ordförande i målet.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook