Jönköping

GRYMT ÖDE: Mördad av barn i en park


Åtal väckt vid Jönköpings tingsrättgällande misstänkt mord i Huskvarna.

Åklagaren har nu lämnat in stämningsansökan, väckt åtal, mot den 16-årige pojke som tidigare varit häktad misstänkt för mord i Huskvarna den 7-8 augusti 2018. Samtidigt har åklagaren lämnat in bevistalan mot en 14-årig pojke.

Åklagaren har väckt åtal mot en 16-årig pojke och bevistalan mot en 14-årig pojke för att tillsammans och i samförstånd ha begått mord, i andra hand synnerligen grov misshandel och vållande till annans död, grovt brott, någon gång mellan den 7 och den 8 augusti 2018 i Huskvarna, Jönköpings kommun.

Den avlidne är en 48-årig utländsk medborgare. Huvudförhandling kommer att hållas vid Jönköpings tingsrätt under preliminärt fem rättegångsdagar med början onsdagen den 28 november.

Med hänsyn till att målet riktar sig mot den som inte har fyllt 21 år och att målet avser allvarlig brottslighet kan huvudförhandlingen, med stöd i lagen om särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, komma att hållas bakom lyckta dörrar.

Enligt svensk lagstiftning kan barn som är under 15 år och begår brott inte dömas till straff. Utredningar mot barn under 15 år görs enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. När utredningen är klar kan sociala myndigheter fatta beslut om åtgärder, till exempel olika stöd- och vårdinsatser.

En domstol kan dock pröva skuldfrågan genom en så kallad bevistalan när det rör sig om mycket allvarliga brott som exempelvis mord eller grov våldtäkt. En bevistalan får bara ske om det begärs av socialnämnden, Socialstyrelsen eller barnets vårdnadshavare. Om bevistalan begärs får åklagaren väcka sådan om det krävs ur allmän synpunkt. I den bedömningen ska åklagaren bland annat värdera om bevisningen hade varit tillräcklig för ett motsvarande åtal mot en straffmyndig person.

Vid bevistalan tar tingsrätten ställning till om barnet har begått brottet eller inte, men någon påföljd utdöms inte.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook