Nyheter

Gudrun gjorde elnätet mycket tryggare

I början av januari 2006 slog stormen Gudrun till. Den ilskna damen satte djupa spår i folkhemmet.Stora delar av södra Småland mörklades och immobiliserades. Då tog EON, elbolaget, till Krafttag.

Det innebar att man först satte till oerhörda resurser för att få ut ström till alla de många tusen som satt i mörklagda hem och frös, till industrier, som i många fall aldrig hämtat sig. Sen följde nästa steg: med Krafttag gick man in för att vädersäkra så många mil ledningar som möjligt för att förhindra en upprepning.

Nu är den delen slut. Totalt har 17 000 kilometer låg- och mellanspänningsledningar samt 2 900 kilometer regionledningar har vädersäkrats, antingen genom att de grävts ner eller, där det inte varit möjligt, försetts med isolerade ledningar och gjorts trädsäkra.

De ekonomiska satsningarna från EON sida är i mångmiljardklassen, de mänskliga satsningarna har från första stund varit oerhört stora.

Men nu är det alltså klart – även om, som regionchefen Conny Svensson försäkrade när han besökte Sävsjö på onsdagen – man fortsätter investera för att ytterligare öka driftsäkerheten. I Sävsjö har EON vädersäkrat 350 kilometer ledning till en kostnad av 119 miljoner. Det har gett 1 153 abonnenter tryggare elförsörjning.

Conny Svensson hade också ett speciellt skäl då han för kommunledningen redogjorde för Krafttag: han ville tacka kommunen för den hjälp man fått under krisdagarna, där såväl kommunen som Sävsjö Energi ställde upp med både utrustning i form av bl a små kraftverk och personal.

För detta fick kommunfullmäkiges ordförande Ingvar Jarfjord ta emot en spade.

Och faktum är att Gudrun gav Sävsjö kommun och EON ett utomordentligt tillfälle att samarbeta när det gällde att få ut bredbandsfiber ill avlägsna ställen, när EON i alla fall grävde ner sina elkablar. Den samförläggningen har haft ett stort värde ur infrastrukturella synpunkter.

Men även om till slut en hel del gott kom ut av Gudruns (och senare även Pers) härjningar är det ingen som vill ha dem tillbaka.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook