Debatt Opinion

Gunilla Hjelm (c): svar till Vetlanda framåtanda

För Centerpartiet har det alltid varit viktigt att också landsbygdens barn ska få tillgång till god barnomsorg. Karin Söder var på sin tid en pådrivande kraft för att utbyggnaden av barnomsorgen skulle komma alla till del. Barnantalet ökar just nu bland annat i Holsbybrunn, Korsberga och Myresjö. När vi nu i enlighet med tidigare beslut planerar att bygga nya moderna lokaler för förskolorna på dessa orter diskuterar vi också att öka antalet avdelningar och därmed skapa plats också för de nya ökande barnkullarna.

Vetlanda Framåtanda tycker det blir för dyrt att satsa på landsbygden. Jan Johansson vill inte bygga ut förskolorna i kommunens mindre orter utan vill spara pengar genom att bygga förskolor med färre platser än vad som behövs och istället hänvisa landsbygdens familjer till vårdnadsbidraget.

Det är ingen valfrihet att tvingas använda vårdnadsbidraget bara för att det inte finns något annat alternativ och det är klart att de familjer som vill ha men inte får plats i barnomsorgen i dessa samhällen kommer att flytta till en annan ort. Vad det i framtiden riskerar att få för konsekvenser för kommunens mindre orter kan vi idag bara gissa.

För oss i Centerpartiet är det oerhört positivt att fler och fler barnfamiljer väljer att bo utanför centralorten och vi vill skapa möjlighet till bra förskolor i hela kommunen med hög kvalitet och med moderna, ändamålsenliga lokaler. Lokalerna  ska vi se till att bygga flexibelt för att passa olika typer  av behov.

För valfrihetens skull ska det också finnas alternativ, dvs möjlighet att välja annan barnomsorg. Därför finns barnomsorgspengen. Dvs du har som förälder rätt att välja förskola, dagbarnvårdare, kooperativ, privat eller annan typ av barnomsorg. För valfrihetens skull har Centerpartiet under förra mandatperioden varit med och infört vårdnadsbidraget i Vetlanda kommun och det beslutet ligger fast.

Lika villkor är viktigt för oss i Centerpartiet. Den som bor på landsbygden ska inte nöja sig med sämre lokaler eller sämre kvalitet i barnomsorgen.
Valfrihet är att låta människor få möjlighet att välja mellan flera alternativ antingen olika typer av barnomsorg eller vårdnadbidrag.

Gunilla Hjelm
Kommunalråd (c)

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook